Výsledky vyhľadávania

 1. FERNANDES, Owen Patrick. Výzvy vodcovstva na rôznorodom pracovisku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 12-15.
  článok

  článok

 2. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th Edition. Boston : CENGAGE, 2021. 712 s. ISBN 978-0-357-13054-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. NÁVRATOVÁ, Denisa - KRATOCHVILOVÁ, Michaela - JANOŠOVÁ, Lenka. Národnostní diverzita ve vybraném týmu mezinárodní firmy. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018. ISSN 1805-0603, 2018, č. 1, s. 56-63.
  článok

  článok

 4. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part I. – Economic Impact of Migration) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online 468 s. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BENČIKOVÁ, Dana - MALÁ, Denisa. Intercultural Competences in Slovak Enterprises - Perception and Reality. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 67-77.
  článok

  článok

 6. KRUGMAN, Paul R. - OBSTFELD, Maurice - MELITZ, Marc J. International Trade : Theory and Policy. 11th Edition. Harlow : PEARSON, 2018. 368 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-21635-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 322 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-kazakhstan-2017_9789264269606-en> ISBN 978-92-64-26958-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations : July 2017. Paris : OECD, 2017. 607 s. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en> ISBN 978-92-64-26273-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ČIEFOVÁ, Michaela. Perception of Intercultural Issues and Cultural Differences in Intercultural Workspace – the Example of Austria. In Gazdaság & Társadalom. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. ISSN 0865-7823, 2017, év. 9, sz. 1, o. 70-81.
  článok

  článok