Výsledky vyhľadávania

 1. ROMAN, Monika - ROMAN, Michał - ROMAN, Kamil Krysztof. Spatial Differentiation of Particulates Emission Resulting From Agricultural Production in Poland. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 8, s. 375-384.
  článok

  článok

 2. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vývoj vzťahu finančných ukazovateľov a právnych foriem poľnohospodárskych podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 95-103.
  článok

  článok

 3. BOĎA, Martin - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Predicting Financial Distress of Slovak Agricultural Enterprises. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 4, s. 426-452.
  článok

  článok

 4. SINGH, Kuldeep - MISRA, Madhvendra. Financial Determinants of Cash Holding Levels: An Analysis of Indian Agricultural Enterprises. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 5, s. 240-248.
  článok

  článok

 5. DUPAĽ, Andrej et al. Modern Trends in Logistics of Agricultural Enterprises. - Registrované vo: Web of Science. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 8, s. 359-365 online. I-18-102-00.
  článok

  článok

 6. BOHUŠOVÁ, Hana - SVOBODA, Patrik - SEMERÁDOVÁ, Lucie. Deferred Tax for Tax Planning in the Czech Agricultural Companies. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 8, s. 349-358.
  článok

  článok

 7. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Špecifiká účtovania v poľnohospodárstve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 7, s. 14-32.
  článok

  článok

 8. GAJDOVÁ, Denisa - LEVICKÝ, Michal. Doing Business of Agricultural Small and Medium Enterprises in Slovakia. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 50-59.
  článok

  článok

 9. MASÁR, Matej - BREZINA, Daniel. Manažment rizík malých a stredných podnikoch na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 42-49.
  článok

  článok

 10. BACULÍKOVÁ, Nina. Determinanty konkurencieschopnej poľnohospodárskej prvovýroby v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 78-82.
  článok

  článok