Výsledky vyhľadávania

 1. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Factors determining the financial structure of Czech and Slovak agricultural enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 1, s. 24-33. VEGA 1/0004/13, PMVP I-15-104-00.
  článok

  článok


 2. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Komparácia výsledkov podnikateľských subjektov v slovenskom poľnohospodárstve. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 68-77.
  článok

  článok


 3. KLEPÁČ, Václav - HAMPEL, David. Predicting financial distress of agricultural companies in EU. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 8, s. 347-355.
  článok

  článok


 4. URBANCOVÁ, Hana. Employer branding in the agricultural sector: making a company attractive for the potential employees. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 5, s. 217-227.
  článok

  článok


 5. JANOVSKÁ, Vratislava. Factors affecting farm size on the European level and the national level of the Czech Republic. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 1, s. 1-12.
  článok

  článok


 6. FIĽARSKÁ, Jana. Prosperita poľnohospodárskej prvovýroby vybraných spoločností podnikajúcich v oblasti ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 16-27.
  článok

  článok


 7. GRZNÁR, Miroslav. Kapitálová vybavenosť slovenského poľnohospodárstva v kontexte EÚ. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 98-107.
  článok

  článok


 8. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav - VAVREK, Roman. Hodnotenie rozdielov vo finančnej výkonnosti poľnohospodárskych subjektov podľa právnej formy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 45-55.
  článok

  článok


 9. CZYZEWSKI, Bazyli - SMEDZIK-AMBROZY, Katarzyna. The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 4, s. 149-163.
  článok

  článok


 10. TYRYCHTR, Jan - VOSTROVSKÝ, Václav. The current state of the issue of information needs and dispositions among small Czech farms. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 4, s. 164-174.
  článok

  článok