Výsledky vyhľadávania

 1. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír. Information Systems and Accounting : Support for Management of Agricultural Enterprises in Conditions of the Slovak Republic. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Milan Kučera. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 127 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0489/15. ISBN 978-80-7598-000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. LUKÁČ, Jozef - KUDLOVÁ, Zuzana. IAS 41 Poľnohospodárstvo a jeho aplikácia vo vybranom podniku. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 46-52 CD-ROM. I-17-105-00, 2017.
  článok

  článok


 3. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016 : (zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-618-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2016 : (green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-619-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. JANOVSKÁ, Vratislava. Factors affecting farm size on the European level and the national level of the Czech Republic. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 1, s. 1-12.
  článok

  článok


 6. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Factors determining the financial structure of Czech and Slovak agricultural enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 1, s. 24-33. VEGA 1/0004/13, PMVP I-15-104-00.
  článok

  článok


 7. ADAMIŠIN, Peter - KOTULIČ, Rastislav - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana. Legal form of agricultural entities as a factor in ensuring the sustainability of the economic performance of agriculture. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 2, pp. 80-92.
  článok

  článok


 8. FIĽARSKÁ, Jana. Prosperita poľnohospodárskej prvovýroby vybraných spoločností podnikajúcich v oblasti ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 16-27.
  článok

  článok


 9. CZYZEWSKI, Bazyli - SMEDZIK-AMBROZY, Katarzyna. The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 4, s. 149-163.
  článok

  článok


 10. TYRYCHTR, Jan - VOSTROVSKÝ, Václav. The current state of the issue of information needs and dispositions among small Czech farms. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 4, s. 164-174.
  článok

  článok