Výsledky vyhľadávania

 1. NAHERNIUK, Diana - KOVALENKO, Liubov - NEPOCHATENKO, Valentyna. Profitability as one of the most Important Indicators of Business Efficiency of Tourism Enterprises. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2019. ISSN 1338-0494, 2019, vol. 11, no. 1, s. 20-27.
  článok

  článok

 2. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. JALINIK, Mikołaj - LEWOŃ, Radosław. Ecological Controlling in the Enterprise Management in the Tourism Industry. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 4, s. 241-249.
  článok

  článok

 4. TRANCHENKO, Lydmila - KOZHUKHVISKA, Raisa - PARUBOK, Nataliya. The Formation of Advertising Activity on the Market of Tourism Services under the Conditions of Global Economy. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 2, s. 44-52.
  článok

  článok

 5. GÚČIK, Marián. Holistický marketing v praxi cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s.58-61.
  článok

  článok

 6. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu v regiónoch SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 541-548 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 7. ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International Context. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 1802-792X, 2018, vol. 12, no. 1, s. 74-95.
  článok

  článok

 8. IŠTOK, Michal - ŠČERBA, Kamil - STAŠOVÁ, Jana. Analýza vybraných cestovných kancelárií a cestovných agentúr so zahraničnými vlastníkmi. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 37-46.
  článok

  článok

 9. ŠENKOVÁ, Anna - LÚCHAVOVÁ, Radka. Implementácia metódy balanced scorecard v kúpeľnom podniku. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 4, s. 79-88.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Inovácie v cestovnom ruchu. Recenzenti: Milota Vetráková, Lucia Hrubalová. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 95 s. ISBN 978-80-557-1230-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]