Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 329  
Vaša otázka: Heslá = "podnik stavebný"
 1. BERNÝ, Jan - FRKOVÁ, Jana. Profit Distributed from Czech Construction Subsidiaries to Foreign Parent Company. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2021. ISSN 2570-7434, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 36-46.
  článok

  článok

 2. TUHÝ, Gabriel. Regotrans, spol. s r. o. : 30 rokov. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 11-12, s. 5-9.
  článok

  článok

 3. TÓTHOVÁ, Alena. Časové rady finančných výsledkov stavebných podnikov v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 564-572 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 4. RYBÁROVÁ, Daniela - KINTLER, Jakub. Inovácie v manažmente rizika. In Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0857/16. 1/0857/16, VEGA, Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí.
  článok

  článok

 5. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Analýza účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 70-75 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 30 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MESÁROŠ, Peter et al. Developing of managerial competencies through ERP systems in Slovak construction companies. - Registrovaný: Web of Science. In ICETA 2017. IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications. ICETA 2017 : proceedings : 15th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications : october 26 - 27, 2017, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - New York : IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-3294-9, pp. 269-274 online. VEGA 1/0828/17, APVV-14-0797.
  článok

  článok

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Pohľad na slovenské podnikateľské subjekty v stavebníctve. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 652-661 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 (50%), VEGA 1/0128/15 (50%). 1/0709/15, VEGA, Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných podnikov v SR.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.