Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Alena. Časové rady finančných výsledkov stavebných podnikov v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 564-572 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 2. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Analýza účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 70-75 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. RYBÁROVÁ, Daniela - KINTLER, Jakub. Inovácie v manažmente rizika. In Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Pohľad na slovenské podnikateľské subjekty v stavebníctve. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 652-661 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 (50%), VEGA 1/0128/15 (50%).
  článok

  článok

 6. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 2. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Ročenka stavebníctva SR 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 61 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-567-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 3. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 30 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha