Výsledky vyhľadávania

 1. GARBELLI, Maria. Elaboration of a Model of Temporary Cooperation in Tourism’ Destination Promotion. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 28, s. 55-73.
  článok

  článok

 2. DNA Amazoňákov : hľadáme vždy len tých najlepších. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 4, s. 34-36.
  článok

  článok

 3. BORŮVKOVÁ, Aneta - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Digitálna ekonomika ako nová výzva pre daňovú politiku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 4, s. 5-12 online. I-18-111-00.
  článok

  článok

 4. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. SMRČKA, Luboš et al. Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 3, s. 287-300.
  článok

  článok

 6. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok

 7. Čoraz viac manažérov podporuje home office. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 9, s. 72.
  článok

  článok

 8. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 1. vyd. Nové Zámky : AZ PRINT, 2016. 136 s. [7,15 AH]. ISBN 978-80-88729-42-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. DĚDINA, Jiří - VÍTKOVÁ, Kamila. Zkušenosti, poznatky a možnosti organizování podniku pomocí síťových struktur. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 2, s. 22-29.
  článok

  článok

 10. BEŇO, Rastislav - JAKÁBOVÁ, Martina. Využitie konceptu „Digitálny podnik“ v oblasti ergonómie v kontexte udržateľného pracovného výkonu zamestnancov. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014. ISSN 1338-435X, 2014, roč. 4, č. 1, s. 6-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198066/VP1_2014.pdf>
  článok

  článok