Výsledky vyhľadávania

 1. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Do Taxes Affect Number of Foreign Enterprises Controlled Abroad by Slovak Companies in the Age of Globalization? In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, s. [1-8] online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 2. PECHERSKY, Alexander. Multiculturalism in the management of foreign companies operating in Slovakia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KUBICOVÁ, Jana - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Risk of the Double International Income Taxation of the Foreign Operators of Digital Platforms and a Violation of the Bilateral Tax Treaties – Case of Slovakia. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 249-256 online. VEGA 1/0776/16, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 4. VERNER, Tomáš. Chování podniků a duální ekonomika pohledem vybraných ukazatelů. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 1057-1068.
  článok

  článok

 5. BALEJOVÁ, Martina. Investment incentives as a location factor for foreign direct investments in Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 29-34 online.
  článok

  článok

 6. HURNÝ, František et al. Alternatívne prístupy k hodnoteniu podnikovej výkonnosti a efektívnosti : správa o riešení projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov č. I-17-103-00 : rok riešenia projektu 2017. Posudzovatelia: Marián Smorada, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 8 s. I-17-103-00.
 7. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Recenzenti: Ján Závadský, Anna Šatanová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. KERBČÁROVÁ, Daniela. The Evolution of the level of economic indicators of studied types of firms in terms of ownership. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 142-149 online. I-16-103-00.
  článok

  článok

 9. MORVAY, Karol - BIELIK, Rastislav. V slovenskom priemysle stále existujú „dva svety“. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-18.
  článok

  článok

 10. VERNER, Tomáš - LEBIEDZIK, Marian. Vybrané ukazatele sektorové analýzy nefinančních podniků se zaměřením na ČR. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1116-1125.
  článok

  článok