Výsledky vyhľadávania

 1. GAŠPARÍKOVÁ, Veronika - NAGYOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 45-50. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
  článok

  článok

 2. MACKOVÁ, Eva. Vybrané teoretické a praktické problémy strategického manažmentu neziskových organizácií : prístupy západných ekonómov. Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU v Bratislave, 2000. 32 s. Diskusné materiály. ISSN 1335-1346. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. BRZICA, Daneš. Priame zahraničné investície a ich význam pre zamestnanosť: teoretické aspekty a praktické skúsenosti. In Práca a sociálna politika : odborno-metodický mesačník pre otázky zamestnanosti, trhu práce, sociálnych vecí a rodiny. - Bratislava : Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, 1999. ISSN 1210-5643, 1999, roč. 7, č. 6, s. 2-4.
  článok

  článok

 4. ZAČKOVÁ, Katarína. Ponúkať vzdelávacie programy v prostredí poznačenom sprofanovanými socialistickými školeniami nie je jednoduché. In Trend : Týždenník o hospodárstve a podnikaní. ISSN 1335-0684, 9. septembra 1998, roč. 8, č. 37, s. 14A.
  článok

  článok

 5. LEVORA, Josef. Společné kapitálové investice Ruska a zemí střední a východní Evropy. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. ISSN 0323-1844, 1998, č. 4, s. 55-58.
  článok

  článok

 6. CUPEROVÁ, A. Zahraničný kapitál v ekonomike. In Trend, 1993, roč. 3, č. 2.
  článok

  článok

 7. VALENCIA, M. Prečo odchádzajú. : Prečo sa tak veľa spoločností obracia chrbtom k postkomunistickým krajinám? In Trend, 1993, roč. 3, č. 21.
  článok

  článok

 8. ŽEMLIČKA, J. Podpora podniků se zahraniční majetkovou účastí. In Národní hospodářství, 1992, č. 6, s. 27-30.
  článok

  článok

 9. KAUCSEK, Gy. - POÓR, József - TERNOVSZKY, F. Kis és közepes méretü magyarországi vegyesvállalatok menedzselésének, munkaügyi tevékenységének jellemzöi. In Ipargazdaság, 1992, roč. 43, č. 2-3, s. 38-44.
  článok

  článok

 10. GREENWAY, D. Trade related investment measures and development strategy. In Kyklos : Internationale Zeitschrift für Sozialwissenschaften. - Basel : Helbing & Lichtenhahn. ISSN 0023-5962, 1992, jg. 45, nr. 2, s. 139-159.
  článok

  článok