Výsledky vyhľadávania

 1. MIZERÁK, Ondrej. Zlepšite imidž firmy vďaka virtálnemu sídlu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 32-36.
  článok

  článok

 2. ANTOŠ, Jan. Jak nastavit firmu pro úspěch v digitálním věku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. JANEČKOVÁ, Nikola - GAJDOŠ, Jozef. Elektronické obchodovanie, možnosti zvýšenia obratu a návštevnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 43-48 online.
  článok

  článok

 4. DANKOVÁ, Lenka. Digitálne podnikanie a digitálne platformy. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 137-147 CD-ROM. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 5. SZIVÓSOVÁ, Mária. Nové trendy elektronického podnikania a ich vplyv na podnikanie na internete. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 103-108 online.
  článok

  článok

 6. MATEÁŠOVÁ, Martina - GEDEON, Milan. Nové formy podnikania s akcentom na digitálne platformy. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 207-214 online. I-18-111-00.
  článok

  článok

 7. ORAVEC, Jozef. Blockchain má využitie v e-commerce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], november-december 2018, roč. 14, č. 75.
  článok

  článok

 8. HLAVATÝ, Ivan - ŽELEZNÍKOVÁ, Gabriela. Možnosti využitia nových technológií pre krátkodobé ubytovanie. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 41-48 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KMEŤOVÁ, Oľga - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. E-Government in Practice of Entrepreneur. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 39-46 online.
  článok

  článok

 10. AMELIO, Stefano - BATTISTINI, Claudio. CSR Trough the Internet: The Case of Italy. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 17-25.
  článok

  článok