Výsledky vyhľadávania

 1. ASSAD, Ali. Legislatívny vývoj v rámci obozretného podnikania bánk. In Pravo ekonomija menadžment II. : međunarodni naučni zbornik. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2016. ISBN 978-86-80394-10-7, s. 8-16.
  článok

  článok

 2. HORVÁTOVÁ, Eva - SCHWARZOVÁ, Mária. Procyklickosť v bankovom sektore a jej riešenie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 108-120. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. HORVÁTOVÁ, Eva. Implemenácia dokumentov Basel III z hľadiska zvýšenia kvality a kvantity kapitálu banky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Máj, s. 1-7 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. HORVÁTOVÁ, Eva. Implemenácia dokumentov Basel III z hľadiska sledovania cieľov v oblasti proticyklického regulovania. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Máj, s. 1-7 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. PÉNZEŠ, Peter. K pôsobnosti ECB v oblasti regulácie a dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií pred návrhom na vytvorenie bankovej únie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Október 2012, roč. 20, č. 8, s. 11-13.
  článok

  článok

 6. VOVK, Martin. Vplyv hospodárskej krízy na regulatórny kapitál komerčnej banky. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-5].
  článok

  článok

 7. MACHALA, Karel. Diverzifikovat, diverzifikovat a opět dirverzifikovat! In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 2, s. 10-12.
  článok

  článok

 8. ZIMKOVÁ, Emília - TAŠKOVÁ, Jana. Vplyv Basel III na úverovú kapacitu bánk pôsobiacich na Slovensku. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 5-11. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Vplyv-Basel-III-na-uverovu-kapacitu-bank-posobiacich-na-Slovensku/>
  článok

  článok

 9. BAČIŠIN, Vladimír. Zmeny v štátom kontrolovaných bankách : tam, kde trh nemá záujem nastupuje štát. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, január 2011, roč. 12, č. 1, s. 16-17. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/firmyafinancie/c1-49700130-zmeny-v-statom-kontrolovanych-bankach>
  článok

  článok

 10. VOVK, Martin - VOVKOVÁ, Katarína. Pravidlá Basel III. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2011. ISSN 1335-5813, Leto 2011, roč. 11, č. 2, s. 49-51. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0135211/FM2011-2-2.pdf>
  článok

  článok