Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 48  
Vaša otázka: Heslá = "podnikanie obozretné"
 1. ASSAD, Ali. Legislatívny vývoj v rámci obozretného podnikania bánk. In Pravo ekonomija menadžment II. : međunarodni naučni zbornik. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2016. ISBN 978-86-80394-10-7, s. 8-16.
  článok

  článok

 2. HORVÁTOVÁ, Eva - SCHWARZOVÁ, Mária. Procyklickosť v bankovom sektore a jej riešenie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 108-120. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 3. HORVÁTOVÁ, Eva. Implemenácia dokumentov Basel III z hľadiska sledovania cieľov v oblasti proticyklického regulovania. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2013, č. Máj, s. 1-7 online. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 4. HORVÁTOVÁ, Eva. Implemenácia dokumentov Basel III z hľadiska zvýšenia kvality a kvantity kapitálu banky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2013, č. Máj, s. 1-7 online. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 5. PÉNZEŠ, Peter. K pôsobnosti ECB v oblasti regulácie a dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií pred návrhom na vytvorenie bankovej únie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Október 2012, roč. 20, č. 8, s. 11-13.
  článok

  článok

 6. MACHALA, Karel. Diverzifikovat, diverzifikovat a opět dirverzifikovat! In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : 4H production, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 2, s. 10-12.
  článok

  článok

 7. ZIMKOVÁ, Emília - TAŠKOVÁ, Jana. Vplyv Basel III na úverovú kapacitu bánk pôsobiacich na Slovensku. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 5-11.
  článok

  článok

 8. VOVK, Martin. Vplyv hospodárskej krízy na regulatórny kapitál komerčnej banky. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-5].
  článok

  článok

 9. BAČIŠIN, Vladimír. Zmeny v štátom kontrolovaných bankách : tam, kde trh nemá záujem nastupuje štát. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, január 2011, roč. 12, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. ROZSYPAL, Tomáš - ONDROUŠEK, David - ANTOŠOVÁ, Jana. Od ledna bez zbytečného rizika? : nová pravidla pro odměňování bankéřu nabyla účinnosti již 1. ledna 2011. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : 4H production, 2011. ISSN 1212-4273, 2011, roč. 18, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.