Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva. A Szlovák munkaerőpiac aktuális helyzete és a sociális gazdaság. In Munkaügyi szemle [elektronický zdroj]. - [Budapest : Profunditas], 2018. ISSN 2064-3748, 2018, évf. 61, sz. 2, o. 38-43 online.
  článok

  článok


 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Sociálny podnik osobitný druh podnikania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 41-45.
  článok

  článok


 3. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha [elektronický zdroj]. Recenzovali: Emília Vranková, Ladislav Roman. 1. vydanie. Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. online [198 s.]. ISBN 978-80-88206-05-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Boosting social enterprise development : good practice compendium. Paris : OECD/European Union, 2017. 244 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-enterprise-development_9789264268500-en> ISBN 978-92-64-26849-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. VONGREJ, Marián. Arrow as a symbol of (social) business model - introduction to the area of economics. In Sociaľna robota v Ukrajini: teorija i praktika : naukovo-metodičnij žurnal. - Kijiv : Vidavnictvo Aspekt-Poligraf, 2017. ISSN 2415-8011, 2017, no. 1-2, s. 111-115. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok


 6. VONGREJ, Marián. Arrow As a Symbol of (Social) Business Model – Introduction to Its Holistic Approach in the Areas of Movie, Music, Literature and Art. In Problemy semantyky slova, rečennja ta tekstu : [zbirnyk]. - Kyjiv : Kyjivskyj nacionaľnyj lingvistyčnyj universytet, 2017. ISSN 2521-1218, s. 29-33. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok


 7. LEGNEROVÁ, Kateřina - DOHNALOVÁ, Marie. Financování sociálních podniků. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 15-17.
  článok

  článok


 8. Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. Zostavil: Pavol Kita ; recenzenti: Miroslava Szarková, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 130 s. [6,45 AH]. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-80-225-4393-4.

 9. KITA, Jaroslav. Udržateľné obchodné modely v sociálnom podnikaní: prípadová štúdia. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 7-20.
  článok

  článok


 10. KITA, Jaroslav - KONŠTIAK, Pavol - KITA, Peter. To some novel business models in social enterprise. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : Modern science : Business and management : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-17-1, pp. 1109-1116. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok