Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 248  
Vaša otázka: Heslá = "podpora štátna"
 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus“ v januári a februári 2022. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 31. január 2022, roč. 19, č. 1, s. 8-10 online.
  článok

  článok

 2. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K štátnej podpore nájomného bývania so zameraním na dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na tento účel ako zamestnanecký benefit. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 14, s. 57-68.
  článok

  článok

 3. POVAŽANOVÁ, Renata. Zákon o štátnej podpore nájomného bývania. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 10, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. PÝCHA, Mikuláš. Providing Export Credit Support Right: Consequences for Public Budgets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 3-4, s. 217-235.
  článok

  článok

 5. BORÁKOVÁ, Marta. Podpora štátneho nájomného bývania - oslobodené príjmy zamestnanca. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 10-11, s. 41-43.
  článok

  článok

 6. POVAŽANOVÁ, Renata. Zákon o štátnej podpore nájomného bývania. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 9, s. 9-13.
  článok

  článok

 7. LOVCIOVÁ, Kornélia. Support for the Food Industry in the Slovak Republic. In International Scientific Days 2022: Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice. International Scientific Conference. International Scientific Days 2022: Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice : Conference Proceedings. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2022. ISBN 978-80-552-2507-4, pp. 96-104.
  článok

  článok

 8. ZEMANOVÁ, Lenka. Comparison of State Policy of Tourism in V4 Countries. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2022. ISSN 1804-252X, 2022, roč. 13, č. 2, pp. 39-51 online. PMVP I-22-108-00.
  článok

  článok

 9. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína. Effectiveness of the Financial Support of the Creative Industries: Recent Evidence from Slovakia. In International Business Information Management Association Conference. Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA). - Norristown : International Business Information Management Association, 2022. ISBN 978-0-9998551-8-8. ISSN 2767-9640, pp. 844-850 online. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 10. HEJDUKOVÁ, Pavlína - KUREKOVÁ, Lucie. Přímá podpora jako nástroj pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2022. ISSN 1805-0603, 2022, č. 1, s. 3-13.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.