Výsledky vyhľadávania

 1. KLAPÁKOVÁ, Katarína et al. Riziká malých a stredných podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 16.
  článok

  článok

 2. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. Poverty and Homelessness as a Result of Income Inequalities. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 1336-3727, 2019, roč. 17, č. 4, s. 42-50 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. POLAČKOVÁ, Zuzana. Reduction of the Regional Disparities in the Context of the Act on the Lagging Regions. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 1338-3590, 2019, vol. 11, no. 1, s. 46-62.
  článok

  článok

 4. SIKA, Peter. Bezdomovectvo ako najextrémnejšia forma chudoby a sociálneho vylúčenia. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 119-129. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 5. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019. Paris : OECD, 2019. 211 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2019_39bfe6f3-en> ISBN 978-92-64-33239-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PREOBRAZHENSKIY, Andrey et al. Development of a Decision Support System in Project Management. In Information Technology Applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2019. ISSN 1338-6468, 2019, roč. 8, č. 2, s. 33-44.
  článok

  článok

 7. VALÁŠKOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - KUBALA, Pavol. Dlhové financovanie. Recenzenti: Viera Bartošová, Mariana Sedliačiková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 159 s. VEGA 1/0428/17. ISBN 978-80-554-1536-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BARANCOVÁ, Helena et al. Slovenské pracovné právo. Recenzenti: Ján Matlák, Viktor Križan. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 663 s. Juristika. ISBN 978-80-89710-48-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]
 9. Croatia 2019. Paris : OECD, 2019. 228 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-croatia-2019_2bf079ba-en> ISBN 978-92-64-80591-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. It's Basic Income : The Global Debate. Edited by: Amy Downes and Stewart Lansley. 1st Edition. Bristol : Policy Press, 2018. 225 s. ISBN 978-1-4473-4390-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]