Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 642  
Vaša otázka: Heslá = "podpory"
 1. TICHÝ, Miroslav. Dávky v hmotnej núdzi po novom. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. JANKAJ, Frederik. Finančné nástroje na podporu obchodných tokov v malých a stredných podnikoch v Európskej únii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 77-83.
  článok

  článok

 3. VČELÍK, Andrej. Nájomné bývanie – aktívne programy podpory, úspešnosť ich implementácie v SR. In MERKÚR 2023. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2023 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5112-0, pp. 289-297.
  článok

  článok

 4. HOBZOVÁ, Dana. Systém sociálnej ochrany rodín s deťmi v ČR v komparácii so systémami sociálnej ochrany rodín s deťmi vo vybraných európskych krajinách. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 11-19.
  článok

  článok

 5. CINGELOVÁ, Zuzana. KurzArbeit v praxi. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 6-7, s. 7-10.
  článok

  článok

 6. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Všeobecne o sociálnom zabezpečení. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 6, s. 2-8.
  článok

  článok

 7. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Softvérová podpora rozhodovacích procesov v oblasti životného poistenia. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 145-150. VEGA 1/0166/20, KEGA 026-UK-4/2022.
  článok

  článok

 8. TRIZULIAK, Tibor. Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 13, s. 45-96.
  článok

  článok

 9. HAMUĽÁK, Mikuláš. Pomoc v hmotnej núdzi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 33-56.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Podpora nájomného bývania v podmienkach obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 3, s. 9-12.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.