Výsledky vyhľadávania

 1. BOLGÁČ, Ján. Analýza produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 5-24 online.
  článok

  článok

 2. International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees. Volume 10. 1st Edition. Iași : Editura Tehnopress, 2019. 101 s. ISBN 978-606-687-382-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. BOLGÁČ, Ján. Vývoj produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 4-16.
  článok

  článok

 4. BOLGÁČ, Ján. Analýza produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 5-24.
  článok

  článok

 5. Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality. 1st Edition. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 274 s. ISBN 978-1-78756-688-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. PATÚŠ, Peter - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky penziónu. 1. vydanie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2018. 212 s. ISBN 978-80-8141-201-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. GAJDOŠÍK, Tomáš - GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana - MARČEKOVÁ, Radka. Informačné technológie v cestovnom ruchu. Recenzenti: Marián Gúčik, Josef Zelenka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-587-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Contemporary socio-economic issues and problems : management - processes. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89553-36-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. 2015 ,no. 1. Journal of Hospitality & Tourism Research. Thousand Oaks : SAGE Publ., 2015. 4x ročne. ISSN 1096-3480 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis