Výsledky vyhľadávania

 1. Čo hovoria digitálne stopy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Online pracovný pohovor. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 11, s. 187-189.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Pozvali vás na pracovný pohovor? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 76-78.
  článok

  článok

 4. OLEXOVÁ, Cecília. Výberové interview z pohľadu personalistu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 95-99.
  článok

  článok

 5. OLEXOVÁ, Cecília. Sebahodnotenie - viete, ako na to? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 91-94.
  článok

  článok

 6. KASTLER, Arthur William. Autisté mohou být platnými členy týmu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 9, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. LINHART, Zdeněk - UXOVÁ, Kristýna. Postoje v rozvojové komunikaci. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2018. ISSN 1804-4166, 2018, roč. 9, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok

 8. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 9. HRTÁNEK, Ladislav. Porušenie práva pri pracovnom pohovore - možnosť nápravy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 35-37.
  článok

  článok

 10. FILO, Peter et al. Talentway & problem-based learning. Recenzenti: Dana Zadražilová, Ladislav Pasiar. 1st ed. Bratislava : ABC - Academic Business Cluster, 2017. 229 s. [7,61 AH]. ISBN 978-80-972600-1-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha