Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 55  
Vaša otázka: Heslá = "pohyb služieb voľný"
 1. VÁLEK, Juraj. Miesto zdaniteľného obchodu a miesto dodania služby od júla 2021 podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 10, s. 2-9.
  článok

  článok

 2. ZEMANOVÁ, Lenka. Komparácia využívania platforiem zdieľanej ekonomiky v cestovnom ruchu. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 252-261 online.
  článok

  článok

 3. SLÁVIKOVÁ GERŽOVÁ, Radoslava. Princíp vyčerpania práva v práve duševného vlastníctva v Európskej únii s dôrazom na práva k dizajnom. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 3, s. 6-17. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=12480280275>
  článok

  článok

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 5, s. 39-42.
  článok

  článok

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Povinnosti obcí vyplývajúce z nového nariadenia o ochrane osobných údajov. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok

 6. PÓLYA, Attila. Príklad úpravy cestovateľského roamingového balíka po regulácii roamingu v Európskej únii. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 60-65 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MAJERNÍK, Milan et al. Integrated auditing of enterprise management systems in a globalized environment. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 1261-1268 CD-ROM. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0733/15, VEGA 1/0696/16.
  článok

  článok

 8. KAHANEC, Martin - ZIMMERMANN, Klaus F. EU Post-enlargement Migration and the Great Recession: Lessons and Policy Implications. In Labor migration, EU enlargement, and the great recession. - Berlin : Springer, 2016. ISBN 978-3-662-45319-3, pp. 419-445 [2 AH].
  článok

  článok

 9. KITTOVÁ, Zuzana et al. Európske a medzinárodné obchodné právo. Recenzentky: Elena Kašťáková, Anna Ďurfina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 337 s. [19,52 AH]. KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4290-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 10. KOVÁČOVÁ, Jana. Finančná globalizácia a jej dopad na vybrané zoskupenia krajín. In Teoretické a praktické dôsledky globalizačných tendencií vo finančnom sektore : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4018-6, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.