Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Bankéři berou nadprůměr, ale ne všichni! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 36-37.
  článok

  článok

 2. KOVÁŘ, Dalibor - AMLER, Pavel. Digitální příležitosti a rok 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 7-9.
  článok

  článok

 3. MESRŠMÍD, Jaroslav. Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 48-50.
  článok

  článok

 4. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 5. HLAVÁČKOVÁ, Zuzana - ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. Hromadné žaloby - situace v Evropě a ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 16-21.
  článok

  článok

 6. JEDLIČKA, Petr. Vývoj pojistného trhu v roce 2019 a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 42-44.
  článok

  článok

 7. JINDROVÁ, Pavla. Modely extrémních pojištěných škod v důsledku přirodních katastrof. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 8. QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. 1443 s. Dostupné na : <https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2020.pdf> ISBN 978-80-87952-32-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. DICKSON, David C. M. - HARDY, Mary R. - WATERS, Howard R. Solutions Manual for Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. 3rd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 296 s. International Series on Actuarial Science. ISBN 978-1-108-74761-5.
  kniha

  kniha

 10. Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020. Zostavovateľ/editor: Andrea Kaderová. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. 169 s. [6,85 AH]. ISBN 978-80-88320-36-4.