Výsledky vyhľadávania

 1. KMECO, Ľubomír. Vývoj kúpeľníctva a jeho legislatívy na Slovensku po roku 1989. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 36-48.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 15-44.
  článok

  článok

 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Zmeny v poistných odvodoch v roku 2018. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 36-38.
  článok

  článok

 4. LAPŠANSKÝ, Lukáš. Peripetie eurokonformného výkladu ustanovení o osobnej pôsobnosti zákona o ochrane hospodárskej súťaže na činnosť verejného zdravotného poistenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 6, s. 566-582.
  článok

  článok

 5. JEDLIČKA, Petr - URBAN, Jaroslav. Potenciál soukromého zdravotního pojištění v ČR. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 4, s. 31-33.
  článok

  článok

 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - novela zákona. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 58-61.
  článok

  článok

 7. Ak štát svojich poistencov nedofinancuje, pacienti budú čakať dlhšie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 6. apríla 2017, roč. 27, č. 14, s. 26-29.
  článok

  článok

 8. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 13, s. 121-145.
  článok

  článok

 9. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Health insurance companies and their management. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 53-57. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 10. Cestovné poistenie: bez neho na dovolenku ani nemyslite. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 42-43.
  článok

  článok