Výsledky vyhľadávania

 1. TRIZULIAK, Tibor. Daň z poistenia - novinka v nepriamych daniach. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 1, s. 262-282.
  článok

  článok


 2. MESRŠMÍD, Jaroslav. Rostoucí vliv GFIA na světové pojišťovnictví. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 33-37.
  článok

  článok


 3. DOBIÁŠ, Petr. Pojištění kybernetických rizik. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 2, s. 18-20.
  článok

  článok


 4. MESRŠMÍD, Jaroslav. Celkové pojistné se v roce 2016 v Evropě snížilo. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 2, s. 36-38.
  článok

  článok


 5. ŽÁKOVÁ, Jozefína - BACHNIČEK, Jozef. Slovenský poisťovací trh v roku 2017. In Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2018. ISSN 1335-1044, 2018, roč. 24, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok


 6. KAMENÁROVÁ, Mária. Štandardy aktuárskej praxe. In Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2018. ISSN 1335-1044, 2018, roč. 24, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok


 7. URBAN, Jaroslav. Hodnocení vývoje pojistného trhu v roce 2017. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 3, s. 34-37.
  článok

  článok


 8. DOBŠOVIČ, Dušan. Zmeny v poistných odvodoch v roku 2018. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 36-38.
  článok

  článok


 9. SOBKOVÁ, Martina. Pět trendů, které změní trh s pojištěním. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 3, s. 36-37.
  článok

  článok


 10. DRUGDOVÁ, Barbora. On the Issue of Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Chinese Business Review. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 1537-1506, 2018, vol. 17, no. 3, pp. 138-143 online.
  článok

  článok