Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik - ZELINOVÁ, Silvia - BILÍKOVÁ, Mária. General Linear Model: An Effective Tool for Analysis of Claim Severity in Motor Third Party Liability Insurance. - Registrovaný v: Scopus. In Statistics in Transition: new Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. - Warsaw : Statistics Poland. ISSN 2450-0291, 2019, vol. 20, no. 4, pp. 13-31 online.
  článok

  článok

 2. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie neživotných rizík : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2016. 177 s. [9 AH]. ISBN 978-80-8106-068-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DRUGDOVÁ, Barbora. Podnikové poistenie : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2013. 200 s. [10 AH]. ISBN 978-80-8106-056-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 4. KAFKOVÁ, Eva. Poistenie podnikateľských subjektov [elektronický zdroj]. Prednáška č. 2. Poistenie majetku podnikateľských subjektov. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2012. online [24 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. DRUGDOVÁ, Barbora. Podnikové poistenie. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2011. 204 s. [10,4 AH]. ISBN 978-80-8106-036-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 6. MORAVČÍK, Tomáš - KIRNEROVÁ, Jaroslava. Poistenie nie sú vyhodené peniaze. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Máj 2010, roč. 5, č. 5, s. 27-29.
  článok

  článok

 7. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie podnikateľských rizík. Bratislava : ŠEVT, 2010. 164 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-8106-017-5. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 8. JANATA, Jiří. Rizikový management a financování rizika v dopravě. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010. ISSN 0032-2393, 2010, roč. 87, č. 2, s. 31-33.
  článok

  článok

 9. DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistného trhu a komerčného poistenia podnikateľov v Slovenskej republike. In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti : VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009 Trojanovice. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2022-4.
  článok

  článok

 10. OECD statistics on international trade in services. Volume I. Paris : OECD, 2009. 470 s. ISBN 978-92-64-06811-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]