Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Poistenie na pokrčené plechy. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. ZÁBORSKÝ, Ján. "Neživot" rástol len opticky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25.
  článok

  článok

 3. RÁBEK, Vlastimil. Indikátory poisťovacích podvodov v neživotnom poistení : príčiny páchania poisťovacích podvodov z hľadiska subjektívneho spôsobu uvažovania. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 5-9.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. Dve na jednu záležitosť. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Jún 2014, roč. 3, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. FEKETE, Imrich. Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých pri smrteľnej dopravnej nehode. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 3, s. 1-3, 16.
  článok

  článok

 6. TRAGANOVÁ, Martina. Pojištění v silniční nákladní dopravě. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1211-0957, březen 2013, roč. 19, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. DOLEŽAL, Miroslav. Lovci nehôd - lovci obetí stresu a nevedomosti. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2013. ISSN 1335-1044, 2013, roč. 19, č. 2, s. 7-9,16.
  článok

  článok

 8. VÁVROVÁ, Eva. Environmentální pojištění: jak evropské země chrání životní prostředí. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2012. ISSN 0032-2393, 2012, roč. 89, č. 3, s. 28-30. Dostupné na : <https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/48-2012-3>
  článok

  článok

 9. PÁLEŠ, Michal - POLÁČEK, Štefan. Softvérová podpora pri modelovaní rozdelenia celkovej škody v havarijnom poistení. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 3, s. 50-58.
  článok

  článok

 10. WEBER, Michael. Výskyt poistných manipulácií : metódy - analýza, experiment, skúška, porovnanie. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 1, s. 6-8.
  článok

  článok