Výsledky vyhľadávania

 1. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2019. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 2. JEDLIČKA, Petr. Vývoj pojistného trhu v roce 2019 a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 42-44.
  článok

  článok

 3. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2018. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 4. ONDRUŠKA, Tomáš - BROKEŠOVÁ, Zuzana - PASTORÁKOVÁ, Erika. Determinants of Property Insurance Demand in Slovak Republic: Challenges and Obstacles. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 5-18 online. I-18-106-00, 1/0827/18, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. KAŠIAR, Ján. Poisťovacie podvody pri poistení majetku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 208-214.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav - KOVALEV, Andrej. Podnikanie v stavebníctve. Recenzenti: Alena Chodasová, Peter Švorc. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,67 AH]. ISBN 978-80-225-4433-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 7. ZÁBORSKÝ, Ján. "Neživot" rástol len opticky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÝ, Radek. Pojištění proti fantomům. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 10, s. 27-29.
  článok

  článok

 9. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie neživotných rizík : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2016. 177 s. [9 AH]. ISBN 978-80-8106-068-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Investigation on corporate demand for insurance. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 8, pp. 283-290 online.
  článok

  článok