Výsledky vyhľadávania

 1. BUHALA, Oliver. D & O poistenie v kontraste zákazu vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločostí za škodu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s.247 - 266.
  článok

  článok

 2. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KOLÁŘ, Vojtěch. Raději zažalovat než odejít s prázdnou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 4. DRAGOS, Cristian Mihai - DRAGOS, Simona Laura. Estimating Consumers’ Behaviour in Motor Insurance Using Discrete Choice Models. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 88-102.
  článok

  článok

 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav - KOVALEV, Andrej. Podnikanie v stavebníctve. Recenzenti: Alena Chodasová, Peter Švorc. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,67 AH]. ISBN 978-80-225-4433-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Náhrada škody a zodpovednosť zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 58-60.
  článok

  článok

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav. Podnikanie v SR a v EÚ : aplikácia na stavebné podnikanie. Vedeckí recenzenti: Anna Pilková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 126 s. [6,42 AH]. KEGA 042EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4321-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. FEKETE, Imrich. Niektoré aktuálne otázky povinného zmluvného poistenia. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 3, s. 11-13, 19.
  článok

  článok

 9. JANATA, Jiří. Zaměřeno na velké škody. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 2, s. 53-55 online. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=91783880068>
  článok

  článok

 10. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie neživotných rizík : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2016. 177 s. [9 AH]. ISBN 978-80-8106-068-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]