Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRIŠÍKOVÁ, Dana - VARGA, Gabriel. Firemný personálny mentoring. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. DÉMUTH, Andrej. K problematike geometrizovania krásy a estetických pojmov. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 2, s. 121-132.
  článok

  článok

 3. GAHÉR, František et al. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323.
  článok

  článok

 4. PINTER, Ľubomír - MEŠŤAN, Michal. Kolektívne investovanie. Recenzenti: Emília Zimková, Mária Blažková. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 125 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1711-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VAĽO, Michal. Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 372-386.
  článok

  článok

 6. BAČÍK, Martin - KOVÁČ, Boris - HALMO, Norbert. Vodné toky a hydromelioračné kanále v právnom poriadku SR. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 5-6, s. 27-30.
  článok

  článok

 7. BURÁK, Emil. Daňový odborník - pojem, význam a rozlíšenie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 7, s. 74-78.
  článok

  článok

 8. SKORKOVÁ, Zuzana. Quo vadis byrokracia? In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-325-9, s. 27-41 [1,25 AH].
  článok

  článok

 9. KALAMÁR, Štěpán. Otevřené informační zdroje - Informační společnost a internet. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 2533-4387, 2019, roč. 4, č. 2, s. 179-193.
  článok

  článok

 10. VIDOVÁ, Jarmila. Innovations as a Necessary Part of Company's Life. In SEPIKE 2019: Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics: Innovations in the Modern World : Monograph SEPIKE. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE, 2019. ISBN 9783-7528-3411-6, pp. 130-136.
  článok

  článok