Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRIŠÍKOVÁ, Dana - VARGA, Gabriel. Firemný personálny mentoring. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. ŠPUREK, Miroslav. Intuitive Explanation of Linear Regression. In Intuitive Alternatives. - Windsor, Victoria : Edublogs, 2021, 22.04.2021, pp. [1-7] online.
  článok

  článok

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Personálny audit v podniku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 2, s. 72-74.
  článok

  článok

 4. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Blanco y negro en el lenguaje económico. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 103-114. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 5. KRIŽO, Viktor. Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 3, s. 5-9.
  článok

  článok

 6. PAVELOVÁ, Luba - BALÁŽIOVÁ, Petra - JUHÁSOVÁ, Andrea. Transteoretický model zmeny v sociálnej práci. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 2464-7551, 2021, roč. 12, č. 2, s. 196-206.
  článok

  článok

 7. VAĽO, Michal. Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 372-386.
  článok

  článok

 8. ŠTEFČÍK, Jozef. Terminologická práca ako súčasť odborno-jazykového vzdelávania. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3233-5, s. 316-326 online. KEGA 006TUZ-4/2020.
  článok

  článok

 9. PINTÉR, Ľubomír - MEŠŤAN, Michal. Kolektívne investovanie. Recenzenti: Emília Zimková, Mária Blažková. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 125 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1711-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny IAS 1 a IAS 8 v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2019/2104 s účinnosťou od 1. 1. 2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 33-36 online.
  článok

  článok