Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Obeh pokladničných dokladov a základná finančná kontrola. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197, 2019, roč. 14, č. 2, s. 16-21.
  článok

  článok

 2. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Z pokladní sa stanú eKasy. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 9-10/18, č. 43, (2018.
  článok

  článok

 3. RAŠEVOVÁ, Kristína. Budúcnosť váh a pokladníc je v integrácii. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 7-8, č. 30, (2016.
  článok

  článok

 4. Vyhláška o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou č. 55/1994 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2001. ISSN 1335-0897, 2001, č. 8, s. 41-61.
  článok

  článok

 5. LÓPEZ, Maria Jose Gonzáles. Riadenie hotovosti v podniku : analýza jeho obsahu v súčasnej situácii s dôrazom na Španielsko. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2000. ISSN 1335-5813, 2000, roč. 1, č. 1, s. 8-14.
  článok

  článok

 6. Vyhláška č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou : (úplné znenie aj s citáciami odkazov pod čiarou a súvisiacimi predpismi). In Finančný radca. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1999. ISSN 1335-3861, 1999, roč. 1, č. 6-7, s. 14-42.
  článok

  článok

 7. Služby podliehajúce evidencii tržieb na elektronickej registračnej pokladnici. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie, 1998, roč. 5, č. 28, s. 52-59.
  článok

  článok

 8. Elektronické registračné pokladnice a koniec roka. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. ISSN 1335-0897, 1999, č. 1, s. 95-110.
  článok

  článok

 9. KLASOVÁ, Mária. Elektronické registračné pokladnice stále aktuálne. In Dane a právo v praxi. ISSN 1335-2539, 1998, roč. 3, č. 22, s. 7-11.
  článok

  článok

 10. RÁŽOVÁ, M. Pokladničné pásky ako marketingový nástroj. In Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA ; Bratislava, 1997. ISSN 1335-2016, November 1997, č. 11, s. 11.
  článok

  článok