Výsledky vyhľadávania

 1. RIFAIOVÁ, Daniela. Technológie môžu cez biznis meniť odvetvia. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Dec 2017-Jan 2018, č. 12-1, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. THIRLWALL, A. P. - PACHECO-LÓPEZ, Penélope. Economics of Development : Theory and Evidence. 10th Edition. London : Palgrave Macmillan, 2017. 641 s. ISBN 978-1-137-57794-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. MARIANYI, Peter. Prepáčte, pán Einstein alebo o netušených možnostiach. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. Broadband policies for Latin America and the Caribbean : a digital economy toolkit. Paris : OECD ; Washington D.C. : Inter-American Development Bank (IDB), 2016. 443 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/broadband-policies-for-latin-america-and-the-caribbean_9789264251823-en> ISBN 978-92-64-25181-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HEKELOVÁ, Zuzana. Manažerské výzvy 21. století. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 10, s. 46-47.
  článok

  článok

 6. ZBRANEK, Peter - FANDEL, Peter. Inputové deformácie technickej zmeny v slovenskom poľnohospodárstve v rokoch 2000-2012: aplikácia Malmquistových indexov. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 2, s. 63-82 online.
  článok

  článok

 7. KRIŽAN, Martin. Meaning and importance of technology transfer. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 584-592 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 8. JURINA, Ľubomír. Nano od základu zmení výrobu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 25. júna 2015, roč. 25, č. 25, s. 50-51.
  článok

  článok

 9. GREGOR, Milan - JURINA, Ľubomír. Budúci biznis bude len digitálny. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 25. júna 2015, roč. 25, č. 25, s. 47-48.
  článok

  článok

 10. GREGOR, Milan. Digitalizácia, budúce výrobné procesy a zamestnanosť. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 3, s. 38-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205901/CEIT_ProIN_3_SK_2.pdf>
  článok

  článok