Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter. Technologický pokrok a jeho dopad na ekonomiku a trh práce. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 409-418 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 2. KORDOŠ, Marcel. Synergia priemyselnej politiky a politiky hospodárskej súťaže EÚ v rámci koncepcie Industry 4.0: paralely a výzvy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 21-35.
  článok

  článok

 3. MARGARETIS, Konstantin. Jak koronavirová krize promění logistiku e-shopů a přepravních společností? : zbude čas na unikátní lidskou práci. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 6, s. 11-11.
  článok

  článok

 4. FRÖMMEL, Tomáš - POTUŽÁK, Pavel. Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 3, s. 267-289.
  článok

  článok

 5. SZARYSZOVÁ, Petra. Vykazovanie udržateľnosti v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 26.
  článok

  článok

 6. Pevný základ : za technologickým pokrokom vždy hľadajte materiálový výskum. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. DRAHOŠOVÁ, Martina - BALCO, Peter. Otázky a odpovede nasadzovania virtuálnej reality v praxi. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 32-33.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Pavel. E-shopy hledají způsob, jak nejlépe doručovat. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. VII-XI.
  článok

  článok

 9. PRETTNER, Klaus - BLOOM, David E. Automation and Its Macroeconomic Consequences : Theory, Evidence, and Social Impacts. London : Elsevier/Academic Press, 2020. 228 s. ISBN 978-0-12-818028-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 10. VITÁLOŠ, Matej. Automatizácia, vznik nových činností a dopyt po práci. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 23-25. APVV-15-0765, I-20-105-00.
  článok

  článok