Výsledky vyhľadávania

 1. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. - Spracovaný v EKO-INDEX. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag. 2x mesačne. ISSN 0341-4019. Dostupné na : http://www.kreditwesen.de
  časopis

  časopis

 2. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažment pohľadávok - predchádzanie platobnej neschopnosti podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 30-35. VEGA 1/0007/19 50%, VEGA 1/0066/17 50%.
  článok

  článok

 3. BRZOZOWSKI, Michał. Access to Credit and Growth of Firms. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 3, s. 253-274.
  článok

  článok

 4. CHOVANCOVÁ, Božena et al. An Exposure of Commercial Banks in the Terms of an Impact of Government Bondholding with the Context of Its Risks and Implications. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2019, vol. 15, no. 1, pp. 173-188 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 5. ČÍŽEK, Ondřej. Reakční funkce Evropské centrální banky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 4, s. 424-439.
  článok

  článok

 6. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha

 7. KOVÁČOVÁ, Jana. Medzinárodný menový fond v súčasnom nestabilnom ekonomickom vývoji vo svete : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Makúch. Bratislava, 2016. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. NAGY, Ladislav. Nemzetközi kitekintés - a devizahitelezés problematikája és kezelése Szlovákiában. In A devizahitelezés nagy kézikönyve. - Budapest : Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5344-62-6, s. 531-550 [1,67 AH].
  článok

  článok

 9. 2015 ,Hf. 13-24 + 1 príl.. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag, 2015. 2x mesačne. ISSN 0341-4019 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2015 ,Hf. 1Hf. 1-12. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag, 2015. 2x mesačne. ISSN 0341-4019 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis