Výsledky vyhľadávania

 1. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis

 2. KRAJČÍR, Zdenko - SURMAJOVÁ, Žaneta. Novely školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. RADINGER, Thomas - ECHAZARRA, Alfonso - GUERRERO, Gabriela. Colombia. Paris : OECD, 2018. 302 s. OECD Reviews of School Resources. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-colombia-2018_9789264303751-en> ISBN 978-92-64-30374-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Vplyv ľudského kapitálu na ekonomický rast. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 51-56 CD-ROM. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Novely školských zákonov : zmeny a ich aplikácia v praxi. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 10, s. 2-7.
  článok

  článok

 6. HAŠKOVÁ, Alena - MANDUĽÁKOVÁ, Silvia - VAN MERODE, Dirk. Problematic aspects of technology education in Slovakia. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 75-80.
  článok

  článok

 7. 7.Aula

  Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum pro studium vysokého školství. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.csvs.cz/aula/> ISSN 2533-4433.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. BRINDZOVÁ, Zuzana. Viac ako 45-tisíc stredoškolákom sa blíži maturita. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1339-3146, 14.3.2016, s. 1-2 [1,99 NS] online.
  článok

  článok

 9. ČIKEŠOVÁ, Mária. Bolonský proces v Európe po roku 2010 – konsolidačná fáza. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 4, s. 32-43.
  článok

  článok

 10. Education at a glance 2016 : OECD indicators. Paris : OECD, 2016. 505 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en> ISBN 978-92-64-25979-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]