Výsledky vyhľadávania

 1. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019 : Towards Smart Urban Transportation. Paris : OECD Development Centre, 2018. 276 s. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2019_saeo-2019-en> ISBN 978-92-64-30768-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. JUNICKE, Monika. Italské patálie – co za nimi stojí? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Comparing Efficiency Of Public Universities: The Case Of Slovakia. In Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4472-6, pp. [1-9] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 4. Economic policy reforms 2016: going for growth : interim report. Paris : OECD, 2016. 147 s. Economic policy reforms. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2016_growth-2016-en> ISBN 978-92-64-25007-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Debate the issues: new approaches to economic challenges. Edited by Patrick Love. Paris : OECD, 2016. 166 s. OECD insights. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/debate-the-issues-new-approaches-to-economic-challenges_9789264264687-en> ISBN 978-92-64-26211-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Vývoj odvetvovej štruktúry Slovenskej republiky. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 169-178 CD-ROM. PMVP I-16-110-00.
  článok

  článok

 7. Going for growth 2015. Paris : OECD, 2015. 339 s. Economic policy reforms. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2015_growth-2015-en> ISBN 978-92-64-22044-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Going for growth 2014 : interim report. Paris : OECD, 2014. 118 s. Economic policy reforms. ISBN 978-92-64-20847-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Southeast asian economic outlook 2013 : with perspectives on China and India. Paris : OECD, 2013. 356 s. ISBN 978-92-64-18076-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VIDOVÁ, Jarmila. Hospodárska politika Európskej únie : vybrané problémy. Recenzenti Ivan Laluha, Kornélia Beličková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 357 s. [22,6 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/N7FCBJg9bM> ISBN 978-80-225-3722-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]