Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková a zahraničná politika. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 98-103 CD ROM.
  článok

  článok

 2. STEINHAUSER, Dušan. Impact of Culture on Innovations in Selected Countries with an Emphasis on Human Capital and Research. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, pp. 517-526 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 3. DARCHASHVILI, Manana - NISHNIANIDZE, Nino - ALAVERDOV, Emilia. Cultural Policy - Significant Challenges of the Georgian Government. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 35, pp. 1-13.
  článok

  článok

 4. BACULÁKOVÁ, Kristína. Kreatívny priemysel a verejná politika. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 33-38 online.
  článok

  článok

 5. BARDOVIČ, Jakub et al. Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 2018. 109 s. ISBN 978-80-8200-022-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ROSENSTEIN, Carole. Understanding Cultural Policy. New York : Routledge, 2018. 271 s. ISBN 978-1-138-69535-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Súčasný fenomén nekultúrnej politiky v kontexte diskusií o Globálnom rámci bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 760-766 online.
  článok

  článok

 8. BAŠTOVÁ, Petra. Třetí pilíř zahraniční politiky? : západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. 1. vydání. Praha : Academia, 2018. 453 s. Historie. ISBN 978-80-200-2797-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. DŽUŇOVÁ, Jana. Tendencie vývoja výdavkov na kultúru vo verejnej správe. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 97-109.
  článok

  článok

 10. ARDIELLI, Eva. Význam kultury v soudobé evropské ekonomice a zhodnocení kulturní participace občanů členských zemí Evropské unie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 112-130.
  článok

  článok