Výsledky vyhľadávania

 1. LIĎÁK, Ján - SRB, Vladimír. Medzinárodná migrácia a status moslimov v Európe. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 1, s. 132-258.
  článok

  článok

 2. MRÁZ, Stanislav. Niektoré problémy migračnej politiky v Európskej únii. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 2, s. 146-157 online.
  článok

  článok

 3. Ready to Help? : Improving Resilience of Integration Systems for Refugees and other Vulnerable Migrants. Paris : OECD, 2019. 94 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ready-to-help_9789264311312-en> ISBN 978-92-64-31130-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Recruiting Immigrant Workers: Korea. Paris : OECD, 2019. 184 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-korea-2019_9789264307872-en> ISBN 978-92-64-30786-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana. The Issue of Asylum Policy and Law in the German Speaking Countries and in Slovakia. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 4, s. 74-95.
  článok

  článok

 6. MOSNEAGA, Valeriu - FILIPEC, Ondřej - MIHALIK, Jaroslav. How to Teach: Migration and Migration Policy in the EU. 1st Edition. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. 39 s. ISBN 978-80-8105-947-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. International Migration Outlook 2018. 42st Edition. Paris : OECD, 2018. 407 s. International Migration Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2018_migr_outlook-2018-en> ISBN 978-92-64-30194-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PALÁT, Milan. Ekonomické a sociální postoje studentů vysokých škol v Jihomoravském kraji k imigrační politice a integraci migrantů. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 271-283.
  článok

  článok

 9. KEŠEĽ, Juraj - SEDLÁK, Vladimír. Security of Europe in the Context of Migration Causes. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 159-179.
  článok

  článok

 10. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International Migration in Slovakia: Past, Present and Future. In Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. ISBN 978-80-89345-72-4, pp. 16-37 online [1,75 AH].
  článok

  článok