Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 154  
Vaša otázka: Heslá = "politika migračná"
 1. DRBOHLAV, Dušan - PAVELKOVÁ, Lenka. Pandemie covidu-19 a mezinárodní migrace. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 1, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. LIĎÁK, Ján - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Úvod do migračných štúdií : politologické kontexty. Recenzenti: Peter Čajka, Milan Vošta, Anna Ďurfina. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2022. 191 s. [12,13 AH]. ISBN 978-80-7632-072-7.
 3. SERESOVÁ, Terézia. Transformation of Integration Policies: the Case of the Slovak and Czech Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 1, s. 74-97.
  článok

  článok

 4. PŘÍVARA, Andrej. Competitiveness of Germany and the Labour Market: A Migration Perspective. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. ISSN 1804-1728, 2022, no. 2, pp. 116-134 online. VEGA 1/0239/19, VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. SZABÓ, Jakub - JANČOVIČ, Peter. Social Tipping Points & Asylum Seekers: Fragility in the EU’s Remote Island Areas. In Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4604-0. ISSN 2571-029X (print), pp. 694-707 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 6. LIĎÁK, Ján - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Migration Diplomacy as a Foreign Policy Instrument. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 2, s. 130-150. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 7. VÉGHOVÁ VANČO, Veronika. Vplyvy aktuálnej pandémie na medzinárodnú migráciu v rámci tradičných sietí. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 142-146 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 8. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Migration, Covid, Remittances and Economic Growth in the Baltic States: A Regional Perspective. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2021, vol. 31, no. 6, pp. 99-111 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 9. KAZAKOVA, Lyudmila - KURUCZ, Milan - ZYMOMRYA, Oleksandr. Problemi perspektivi rozvitku mižderžavnich migracijnich zv’jazkiv. In Naukovyj visnyk Užgorodsʹkogo nacionalʹnogo universytetu : Serija: Mižnarodni vidnosyny. - Uzhhorod : Uzhhorod National University. ISSN 2413-9971, 2021, vypusk 40, s. 38-42 online.
  článok

  článok

 10. STANEK, Vojtech. Aktuálne výzvy migrácie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 2, s. 87-93.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.