Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika a nacionalizmus. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 306-312.
  článok

  článok

 2. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki. Kruglyj stol s meždunarodnym učastijem. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki : sbornik materijalov učastnikov kruglogo stola s meždunarodnym učastijem, 13-14 aprelja 2018, (Rostov-na-Donu, Rossija). 1. izdanije. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2018. 511 s. ISBN 978-5-89546-962-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. POLAČKOVÁ, Zuzana - KAMUSELLA, Tomasz - HALÁSZ, Ivan. Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 189 s. ISBN 978-80-224-1573-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. BERNAUER, Julian. Ethnic Politics, Regime Support and Conflict in Central and Eastern Europe. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. 176 s. ISBN 978-1-137-48168-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Current challenges of minority policy in Slovak Republic. In International journal of novel research in humanity and social sciences. - India : [S.n.], 2015. ISSN 2394-9694, 2015, vol. 2, no. 5, pp. 64-74 online.
  článok

  článok

 6. KUSÁ, Mária. Baku/Paris. Preklad: Zuzana Močková Lorková. In Eastern partnership literary review : autors, books & literary life. - Bratislava : Porta Danubiana, 2015. ISSN 1339-7583, 2015, vol. 2, no. 2, pp. 45-47.
  článok

  článok

 7. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Desecuritization versus de-ethnicization of political spaces regarding minority issues. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 520-526 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DANIŠ, Vladimír. Robert Wiliam Seton-Watson a začiatky projektu The New Europe. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2014. ISSN 1337-8163, 2014, roč. 7, č. 1, s. 43-65.
  článok

  článok

 9. PETRÁŠ, René. Cizinci ve vlastní zemi : dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. Praha : Auditorium, 2012. 255 s. Edice 20. století. ISBN 978-80-87284-32-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012. 398 s. ISBN 978-80-8101-638-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]