Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 807  
Vaša otázka: Heslá = "politika obchodná"
 1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - DRIENIKOVÁ, Kristína - PUŠKÁROVÁ, Paula. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín. Recenzentky: Elena Kašťáková, Valéria Zolcerová. 1. vydání. Praha : Leges, 2022. 188 s. [11,1 AH]. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/812/19. ISBN 978-80-7502-605-7.
 2. SHI, Jiandong. Analysis on China–United States Trade Imbalance from Trade Structure, Mode of Trade, and Trade Policy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. ISSN 1335-7182, 2021, roč. 22, č. 1, s. 35-53.
  článok

  článok

 3. BROCKOVÁ, Katarína. Vopros o sisteme razrešenija sporov v novych investicionnych soglašenijach Evropejskogo Sojuza. In Naukovyj visnyk Užgorodsʹkogo nacionalʹnogo universytetu : Serija: Mižnarodni vidnosyny. - Uzhhorod : Uzhhorod National University. ISSN 2413-9971, 2021, vypusk 37, s. 7-10 online.
  článok

  článok

 4. RUŽEKOVÁ, Viera - HRINKO, Ján. The Impact of Economic Diplomacy on the Fulfilment of the Slovak Pro-Export Policy Goals. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 204-217 online.
  článok

  článok

 5. REYES, Javier A. - SAWYER, W. Charles. Latin American Economic Development. 3rd Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. 337 s. Routledge Textbooks in Development Economics. ISBN 978-1-138-38841-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Global Politics and EU Trade Policy (Special Issue) : Facing the Challenges to a Multilateral Approach. Cham : Springer, 2020. 284 s. European Yearbook of International Economic Law. ISBN 978-3-030-34587-7. ISSN 2364-8392. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DRIENIKOVÁ, Kristína. Aktuálne otázky zahraničnoobchodnej politiky EÚ voči krajinám eurázijského regiónu. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 12-24. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 8. KAPUSTINA, Larisa et al. US-China Trade War: Causes and Outcomes. - Registrovaný: Web of Science. In Innovative Economic Symposium 2019. International Scientific Conference. Innovative Economic Symposium 2019 : Potential of the Eurasian Economic Union. - České Budějovice : [Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích], 2020. ISBN 978-2-7598-9094-1, pp. 1-13 online.
  článok

  článok

 9. VAN BAEL, Ivo - BELLIS, Jean-Francois. EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments. 6th Edition. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2019. 972 s. ISBN 978-90-411-9966-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. YATSENKO, Olha M. - HRIAZINA, Anastasiia S. - SHEVCHYK, Oksana O. E-commerce as an Element of the Global Trade System. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 8, pp. 4-15.
  článok

  článok