Výsledky vyhľadávania

 1. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia. Paris : OECD, 2018. 251 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-estonia_9789264288744-en> ISBN 978-92-64-28871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ĎURIČOVÁ, Ivona. Podporná politika v poľnohospodárstve SR v rokoch 2007 – 2016. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 1, s. 35-53.
  článok

  článok


 3. International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Alena Andrejovská, David Babayan ... [et al.]. Praha : Wolters Kluwer, 2018. online 2737 s. VEGA 1/0502/17, APVV – 16-0244, KEGA 038SPU-4/2016. ISBN 978-80-7598-180-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Agricultural economics. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Prague : Czech academy of agricultural sciences. 12x ročne. ISSN 0139-570X. Dostupné na : http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=intro
  časopis

  časopis


 5. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 6. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017. Paris : OECD, 2017. 173 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2017_agr_pol-2017-en> ISBN 978-92-64-27563-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Agricultural policies in the Philippines. Paris : OECD, 2017. 209 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/title-agricultural-policies-in-the-philippines_9789264269088-en> ISBN 978-92-64-26909-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. Agricultural policies in Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 189 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-costa-rica_9789264269125-en> ISBN 978-92-64-26911-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. ŠIRÁ, Elena. Poľnohospodárstvo Slovenskej republiky v kontexte vývoja hospodárstva. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 33-38 online.
  článok

  článok


 10. KOZÁKOVÁ, Jana - URBANOVÁ, Mária. Podpory farmárom v krajinách Európskej únie s dôrazom na Slovensko. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 111-122.
  článok

  článok