Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. INKÁBOVÁ, Michala. The Impact of the Common Agricultural Policy on Environmental Investments - The Case of European Union Agriculture. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 289-299 online.
  článok

  článok

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna et al. Razvitije zakonodateľnoj i vspomogateľnoj osnovy sistemy organičeskogo chozjajstva v Slovakii. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. konferentsiya. Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. - Jaroslavľ : Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020. ISBN 978-5-98914-227-9, s. 65-71.
  článok

  článok

 4. GENDOVÁ RUZSÍKOVÁ, Kristína. Differences in Agricultural Support between Countries – The OECD Measurement. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-5452, 2019, roč. 16, č. 1, s. 10-14.
  článok

  článok

 5. POLÁČKOVÁ, Hana. Štátna podpora predaja domácej produkcie na vidieku ako zdroj rozvoja vidieka a komunitného života. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 95-100.
  článok

  článok

 6. Agricultural policies in Argentina. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-argentina_9789264311695-en> ISBN 978-92-64-31168-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan. Paris : OECD, 2019. 156 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-japan_92b8dff7-en> ISBN 978-92-64-42766-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019. Paris : OECD, 2019. 211 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2019_39bfe6f3-en> ISBN 978-92-64-33239-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. INKÁBOVÁ, Michala. The Current and Future Shape of the European Union’s Common Agrucultural Policy. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 1, s. 91-103.
  článok

  článok