Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector. Paris : OECD, 2018. 188 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector_9789264290587-en> ISBN 978-92-64-29057-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HART, James D. Classroom Exercises for Entrepreneurship : A Cross-Disciplinary Approach. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. 309 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78897-186-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 4. SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris : OECD, 2018. 191 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018_9789264306264-en> ISBN 978-92-64-30625-7.
  kniha

  kniha


 5. SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018. Paris : OECD, 2018. 234 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en> ISBN 978-92-64-30144-3.
  kniha

  kniha


 6. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. SME and Entrepreneurship Policy in Canada. Paris : OECD, 2017. 216 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-canada_9789264273467-en> ISBN 978-92-64-25192-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. The Missing Entrepreneurs 2017 : Policies for Inclusive Entrepreneurship. Paris : OECD/European Union, 2017. 237 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en> ISBN 978-92-64-28359-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Podnikateľské prostredie na Slovensku v roku 2016 a výzvy do budúcnosti. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 1, s. 14-19.
  článok

  článok


 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. Predslov. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 5 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok