Výsledky vyhľadávania

 1. PUHOVICHOVÁ, Diana. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 378-388 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. MITRA, Jay. Entrepreneurship, Innovation and Regional Development : An Introduction. 2nd Edition. Abingdon : Routledge, 2020. 504 s. ISBN 978-1-138-68562-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Latin America and the Caribbean 2019 : Policies for Competitive SMEs in the Pacific Alliance and Participating South American countries. Paris : OECD ; Caracas : CAF, 2019. 541 s. SME Policy Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-america-and-the-caribbean-2019_d9e1e5f0-en> ISBN 978-92-64-49542-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2019 : Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe. Paris : OECD ; Torino : European Training Foundation ; London : European Bank for Reconstruction and Development, 2019. 976 s. SME Policy Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-western-balkans-and-turkey-2019_g2g9fa9a-en> ISBN 978-92-64-31286-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SME and Entrepreneurship Policy in Ireland. Paris : OECD, 2019. 283 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-ireland_e726f46d-en> ISBN 978-92-64-57055-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DIAČIKOVÁ, Anna - ĽACH, Michal. Úspech je voľba : manažment podnikania a podnikových procesov : teória a prax aplikovaná v spoločnosti Chemosvit, a.s. Recenzenti: Peter Krutil... [et.al]. 1. vydanie. Svit : Chemosvit, 2019. 400 s. ISBN 978-80-971931-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HART, James D. Classroom Exercises for Entrepreneurship : A Cross-Disciplinary Approach. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. 309 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78897-186-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris : OECD, 2018. 191 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018_9789264306264-en> ISBN 978-92-64-30625-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Indigenous Employment and Skills Strategies in Canada. Paris : OECD, 2018. 106 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/indigenous-employment-and-skills-strategies-in-canada_9789264300477-en> ISBN 978-92-64-30046-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]