Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector. Paris : OECD, 2018. 188 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector_9789264290587-en> ISBN 978-92-64-29057-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Podnikateľské prostredie na Slovensku v roku 2016 a výzvy do budúcnosti. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 1, s. 14-19.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Predslov. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 5 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 4. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. SME and Entrepreneurship Policy in Canada. Paris : OECD, 2017. 216 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-canada_9789264273467-en> ISBN 978-92-64-25192-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. The Missing Entrepreneurs 2017 : Policies for Inclusive Entrepreneurship. Paris : OECD/European Union, 2017. 237 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en> ISBN 978-92-64-28359-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Štefan Slávik a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Štefan Slávik ; vedeckí recenzenti: Jozef Hvorecký, Emília Papulová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,97 AH]. VEGA 1/0019/15. ISBN 978-80-225-4457-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 9. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Small and medium-sized enterprises – progress and impact in national economics of Slovak Republic – changes of economic tools in 2013 – 2015 period. In Advances in Economics and Business. - Alhambra : Horizon Research Publishing, 2016. ISSN 2331-5059, 2016, vol. 4, no. 1, pp. 37-46.
  článok

  článok


 10. KOZLOWSKI, Remigiusz - MATEJUN, Marek. Characteristic of project management in small and medium-sized enterprises. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 1, s. 33-48.
  článok

  článok