Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Budúcnosť predaja životného poistenia. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 191-195.
  článok

  článok

 2. KUNERTOVÁ, Tereza. Možné neobnovení blokové výjimky IBER. Jaký je aktuální vývoj? In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 3, s. 52-53 online. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=51066570753>
  článok

  článok

 3. Michaela Koller: Regulace musí být co nejefektivnější. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 1, s. 4-5, 55-56 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214992/2016-1 (1).pdf>
  článok

  článok

 4. KAHOUN, Vilém. Vývoj nemocenského pojištění od rozdělení České a Slovenské Federatívni Republiky 1. 1. 1993. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 2, s. 2-5.
  článok

  článok

 5. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Rôzne prístupy k extra riziku. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4344-6, s. 68-74 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. LITTVOVÁ, Zuzana. Politik v poistných službách : Milan Hodža (1878 - 1944). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 5-6, s. 22.
  článok

  článok

 7. OVESNY-STRAKA, Regina. Poisťovne neobchodujú s hrozbami, ale s istotou. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 6, s. 1-2.
  článok

  článok

 8. ANDREJKOVIČ, Marek. Zmeny predpísaného poistného vo vybraných krajinách z pohľadu vplyvu krízy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2014, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3875-6, s. 27-29 [CD-ROM]. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok

 9. CIPRA, Tomáš. Základní opory ve stáří: rodina, stát a trh. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2013. ISSN 0032-2393, 2013, roč. 90, č. 1, s. 31-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0166863/archiv-pojistny-obzor-2013-1.pdf>
  článok

  článok

 10. BELIČÁK, Juraj. Výkon samostatnej zárobkovej činnosti v rámci EÚ. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2013. ISSN 1337-9844, 2013, č. 4, s. 6-9 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167738/10.+casopis-04-2013.pdf>
  článok

  článok