Výsledky vyhľadávania

 1. SÝKORA, Jozef. Prax obcí pri zostavení návrhu záverečného účtu 2017. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 5, s. 11-15.
  článok

  článok


 2. OECD Economic Surveys: Costa Rica 2018 : April 2018. Volume 2018/10. Paris : OECD, 2018. 179 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-costa-rica-2018_eco_surveys-cri-2018-en> ISBN 978-92-64-08522-0.
  kniha

  kniha


 3. OECD Economic Surveys: Korea 2018 : June 2018. Volume 2018/12. Paris : OECD, 2018. 156 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-korea-2018_eco_surveys-kor-2018-en> ISBN 978-92-64-30081-1.
  kniha

  kniha


 4. OECD Economic Surveys: Indonesia 2018 : October 2018. Volume 2018/Supplement 3. Paris : OECD, 2018. 149 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-indonesia-2018_eco_surveys-idn-2018-en> ISBN 978-92-64-30492-5.
  kniha

  kniha


 5. EZINANDO, Emenike Edwin Ekenechukwu - JEROH, Edirin. Budget deficit and fiscal administration in selected Sub-Saharan African Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 29, s. 21-33.
  článok

  článok


 6. Youth in the MENA region : how to bring them in. Paris : OECD, 2016. 112 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/youth-in-the-mena-region_9789264265721-en> ISBN 978-92-64-26573-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. JANKŮ, Jan. Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 1, s. 65-82.
  článok

  článok


 8. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonovo orientované financovanie výskumu. In NEMEC, Juraj. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 9. BALÁŽI, Peter - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Application of fiscal federalism theory to the constitutional organisation of Czechoslovakia after establishment of Federation at different stages of historical context. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 1, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 10. MEHEŠ, Marek - FERANECOVÁ, Adela - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Rozpočtová politika ako integrálna súčasť hospodárskej politiky. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 76-81 online.
  článok

  článok