Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  časopis

  časopis


 2. Tourism policy review of Mexico. Paris : OECD, 2017. 174 s. OECD studies on tourism. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tourism-policy-review-of-mexico_9789264266575-en> ISBN 978-92-64-26656-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo v domácom turizme na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 33-57.
  článok

  článok


 4. ELEXOVÁ, Ľudmila - TOMČÍKOVÁ, Martina. Dobrovoľníctvo v rozvoji produktu mesta Košice ako cieľového miesta cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 4, s. 230-240.
  článok

  článok


 5. OECD tourism trends and policies 2016. Paris : OECD, 2016. 384 s. OECD tourism trends and policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-2016_tour-2016-en> ISBN 978-92-64-24597-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. JARÁBKOVÁ, Jana - MAJSTRÍKOVÁ, Ľubica. Integrovaný prístup v politike cestovného ruchu. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 175-187. VEGA 1/0247/14.
  článok

  článok


 7. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015 [elektronický zdroj]. Posudzovatelia: Ľudmila Nagyová, Boris Michalík. 1. vyd. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. CD-ROM [237 s.]. ISBN 978-80-558-0984-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu

  elektronická kniha


 8. TITTELBACHOVÁ, Šárka - TYSLOVÁ, Irena. Destinace turismu – platforma pro spolupráci kultury a turismu. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok


 9. WEFERSOVÁ, Jarmila - RAUSCHER, Michaela. Pôsobenie a činnosti Svetovej organizácie cestovného ruchu OSN. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok


 10. PANČÍKOVÁ, Kristína - ORIEŠKA, Ján. E-Marketing of cultural tourist attractions in the conditions of globalization on the example of museums. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok