Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  časopis

  časopis

 2. Tourism policy review of Mexico. Paris : OECD, 2017. 174 s. OECD studies on tourism. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tourism-policy-review-of-mexico_9789264266575-en> ISBN 978-92-64-26656-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ELEXOVÁ, Ľudmila - TOMČÍKOVÁ, Martina. Dobrovoľníctvo v rozvoji produktu mesta Košice ako cieľového miesta cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 4, s. 230-240.
  článok

  článok

 4. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo v domácom turizme na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 33-57.
  článok

  článok

 5. GÚČIK, Marián - KVASNOVÁ, Diana - PANČÍKOVÁ, Kristína. Medical SPA versus health tourism. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 5-15.
  článok

  článok

 6. RUDOLF, Ján - FRASCH, Alexander. Severný Cyprus ako nová destinácia na slovenskom trhu, inovatívne možnosti propagácie a podpory predaja v krízových časoch. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 122-132 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MARÁKOVÁ, Vanda. Factors of tourism's competitiveness in the European Union countries. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 3, s. 92-109.
  článok

  článok

 8. FODRANOVÁ, Iveta - KUBIČKOVÁ, Viera. An Analysis of Slovak inbound tourism from a view of Hofstede's cultural dimension theory. - Registrovaný: Web of Science. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník mezinárodní vědecké konference : 8. ročník : [19.10.2016, Praha, Česko]. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2016. ISBN 978-80-87411-75-9, s. 31-37.
  článok

  článok

 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Úlohy obcí pri financovaní cestovného ruchu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 12, s. 3-10.
  článok

  článok

 10. VAŠANIČOVÁ, Petra - LITAVCOVÁ, Eva - LYÓCSA, Štefan. Co-movement of tourism activity of V4 countries. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 881-885 online. VEGA 1/0392/15, KEGA 037PU-4/2014, VEGA 1/0412/17.
  článok

  článok