Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Management nadměrného cestovního ruchu na příkladech z praxe. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 52-60.
  článok

  článok

 2. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  časopis

  časopis

 3. ELEXOVÁ, Ľudmila - TOMČÍKOVÁ, Martina. Dobrovoľníctvo v rozvoji produktu mesta Košice ako cieľového miesta cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 4, s. 230-240.
  článok

  článok

 4. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo v domácom turizme na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 33-57.
  článok

  článok

 5. Tourism policy review of Mexico. Paris : OECD, 2017. 174 s. OECD studies on tourism. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tourism-policy-review-of-mexico_9789264266575-en> ISBN 978-92-64-26656-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. TITTELBACHOVÁ, Šárka - TYSLOVÁ, Irena. Destinace turismu – platforma pro spolupráci kultury a turismu. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok

 7. MARKOVIČOVÁ, Laura. Podniky cestovného ruchu v Podunajskom regióne a ich úloha v udržateľnosti destinácie. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-12] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DANČOVÁ, Eleónora. Agroturistika ako predmet podnikania v Agropenzióne Adam v obci Podkylava. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-9593, 2016, roč. 11, č. 24, s. 5-19.
  článok

  článok

 9. JARÁBKOVÁ, Jana - MAJSTRÍKOVÁ, Ľubica. Integrovaný prístup v politike cestovného ruchu. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 175-187. VEGA 1/0247/14.
  článok

  článok

 10. OECD tourism trends and policies 2016. Paris : OECD, 2016. 384 s. OECD tourism trends and policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-2016_tour-2016-en> ISBN 978-92-64-24597-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]