Výsledky vyhľadávania

 1. HOBZOVÁ, Dana. Systém sociálnej ochrany rodín s deťmi v ČR v komparácii so systémami sociálnej ochrany rodín s deťmi vo vybraných európskych krajinách. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 11-19.
  článok

  článok

 2. JAŠKO, Jozef. Prídavok a príplatok na dieťa - úprava súm. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 3-5.
  článok

  článok

 3. MINTÁL, Ján. Sociálny fond. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 20-24.
  článok

  článok

 4. Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci ; Ostrava : Evropský výzkumný institut sociální práce OU. 6x ročne. ISSN 1213-6204. Dostupné na : http://www.socialniprace.cz
  Sociální práce

  časopis

 5. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 6x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : https://www.vupsv.cz/casopis/
  Fórum sociální politiky

  časopis

 6. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Active Ageing Index as a Tool for Country Assessment and Comparison: The Case of the Czech Republic and Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 2, s. 168-185.
  článok

  článok

 7. MINTÁL, Ján. Stravovanie zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 6-7, s. 25-29.
  článok

  článok

 8. MINTÁL, Ján. Pôžička poskytnutá zamestnancovi. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 6-7, s. 40-42.
  článok

  článok

 9. OLECKÁ, Ivana. The Legislative Framework for the Protection of Children and a Comparison of the Czech, Slovak and Austrian Concepts. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 4, s. 19-29.
  článok

  článok

 10. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11.
  článok

  článok