Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. RIEVAJOVÁ, Eva. Dôchodkové zabezpečenie v kontexte modernizácie dôchodkových systémov. In GRANT journal : peer-reviewed scientific [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Technologické centrum Hradec Králové, 2017. ISSN 1805-0638, July 2017, vol. 6, no. 1, s. 58-64 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 3. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok


 4. Celý systém je nastavený na majoritu, preto nefunguje na Rómov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 14-17.
  článok

  článok


 5. Slovak journal of political sciences. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave. 4x ročne. ISSN 1338-3140. Dostupné na : http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=54
  časopis

  časopis


 6. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha


 7. LAJČIAK, Milan. East Asian economies and their philosophy behind success: manifestation of social constructs in economic policies. In Journal of International Studies. - Poland : Centre of Sociological Research,Centre of Sociologica Research NGO, 2017. ISSN 2306-3483, 2017, vol.10, no.1, pp. 180-192.
  článok

  článok


 8. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Unified social space as a result of integration processes in Europe. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 2, s. 6-14. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok


 9. DVORNICKÝ, Igor. Teória sociálnych aspektov sprevádzajúca sociálny rozvoj a blaho obyvateľstva. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 40-50 online.
  článok

  článok


 10. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 313 s. [20,97 AH]. ISBN 978-80-225-4396-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]