Výsledky vyhľadávania

 1. KNUTSEN, Torbjørn L. A History of International Relations Theory. 3rd Edition. Manchester : Manchester University Press, 2016, 2019 Reprinted. 532 s. ISBN 978-0-7190-9581-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. RÜŽIČKOVÁ, Barbora. Řešení globálních problémů současné doby z pozice OSN. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 1, s. 34-45.
  článok

  článok

 3. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://mv.iir.cz/issue/archive
  časopis

  časopis

 4. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  elektronický časopis

 5. ŠKVRNDA, František. Svet na ceste k multipolárnej moci. In Zem & vek : revue 2018. - Bratislava : Sofian, 2018. ISBN 978-80-971584-6-0, s. 38-43.
  článok

  článok

 6. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Natália Goda... [et al.] ; recenzenti: Mikuláš Černota... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 782 s. [67,96 AH]. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ACHARYA, Amitav. The End of American World Order. 2nd Edition. Cambridge : Polity Press, 2018. 217 s. ISBN 978-1-5095-1708-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. International issues & Slovak foreign policy affairs. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 4x ročne. ISSN 1337-5482
  časopis

  časopis

 9. The Sage Handbook of the History, Philosophy and Sociology of International Relations. London : SAGE reference, 2018. 591 s. ISBN 978-1-4739-6659-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Trump a Putin - problémoví politici, čo narobia starosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 94-95.
  článok

  článok