Výsledky vyhľadávania

 1. ACHARYA, Amitav. The End of American World Order. 2nd Edition. Cambridge : Polity Press, 2018. 217 s. ISBN 978-1-5095-1708-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. International issues & Slovak foreign policy affairs. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 4x ročne. ISSN 1337-5482
  časopis

  časopis


 3. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://mv.iir.cz/issue/archive
  časopis

  časopis


 4. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Natália Goda... [et al.] ; recenzenti: Mikuláš Černota... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 782 s. [67,96 AH]. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  elektronický časopis


 6. ŠKVRNDA, František. Svet na ceste k multipolárnej moci. In Zem & vek : revue 2018. - Bratislava : Sofian, 2018. ISBN 978-80-971584-6-0, s. 38-43.
  článok

  článok


 7. PRESSBURG, Adrian Peter. Trump a Putin - problémoví politici, čo narobia starosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 94-95.
  článok

  článok


 8. ŠKVRNDA, František. Alternatíva hegemónie Západu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2017. ISSN 1336-0256, august 2017, roč. 17, č. 8, s. 36-37.
  článok

  článok


 9. ŠKVRNDA, František. Ešte raz o Donaldovi Trumpovi, USA a svete. In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 22.1.2017, s. [1-5] online.
  článok

  článok


 10. KNEISSL, Karin. Wachablöse : auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung. 1. Aufl. Wien : Frank&Frei, 2017. 112 s. ISBN 978-3-9504348-4-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]