Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Aula

  Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum pro studium vysokého školství. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.csvs.cz/aula/> ISSN 2533-4433.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. 2.Aula

  Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR. 2x ročne. ISSN 1210-6658. Dostupné na : http://www.csvs.cz/aula/
  časopis

  časopis

 3. 3.Aula

  2015 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 4.Aula

  2014 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2014. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 5.Aula

  2013 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2013. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. KOVÁČOVÁ, Jaroslava. Politika výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jej konzekvencie v rámci európskeho výskumného priestoru : dizertačná práca. Školiteľ Eva Rievajová. Bratislava, 2012. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. 7.Aula

  2012 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2012. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 8.Aula

  2011 ,č. 1-4. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2011. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 9.Aula

  2010 ,č. 1-4. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2010. 4x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. ZAJAC, Štefan. Innovation policy in Slovakia - institutional setting and challenges. In Innovation cultures: Challenge and learning strategy. - Praha : Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-273-8, s. 215-220. APVI-51-023602.
  článok

  článok