Výsledky vyhľadávania

 1. PETERKOVÁ, Jana. The Impact of the EU accession on the domestic dimension of public diplomacy – The Czech case. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISSN 1335-2741, 2017, roč. 20, č. 2, s. 8-26.
  článok

  článok


 2. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Regionálna a sektorová dimenzia podpory inovácií zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Milan Buček, Mária Rostášová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 125 s. [8,51 AH]. VEGA 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4460-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. VITÁLIŠOVÁ, Katarína et al. Verejná politika a úloha občana v nej. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 165 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1248-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. Interrelations between public policies, migration and development in Georgia. Paris : OECD/CRRC-Georgia, 2017. 174 s. OECD development pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia_9789264272217-en> ISBN 978-92-64-27220-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Benchmarking digital government strategies in MENA countries. Paris : OECD, 2017. 127 s. OECD digital government studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/benchmarking-digital-government-strategies-in-mena-countries_9789264268012-en> ISBN 978-92-64-26800-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Trust and public policy : how better governance can help rebuild public trust. Paris : OECD, 2017. 158 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trust-and-public-policy_9789264268920-en> ISBN 978-92-64-26891-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Preventing policy capture : integrity in public decision making. Paris : OECD, 2017. 82 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/preventing-policy-capture_9789264065239-en> ISBN 978-92-64-06522-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. The governance of land use in OECD countries : policy analysis and recommendations. Paris : OECD, 2017. 204 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-oecd-countries_9789264268609-en> ISBN 978-92-64-26859-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Behavioural insights and public policy : lessons from around the world. Paris : OECD, 2017. 403 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en> ISBN 978-92-64-26907-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. Interrelations between public policies, migration and development. Paris : OECD, 2017. 277 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development_9789264265615-en> ISBN 978-92-64-26560-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]