Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 356  
Vaša otázka: Heslá = "politika verejná"
 1. EHRENBERG, Ronald G. - SMITH, Robert S. - HALLOCK, Kevin F. Modern Labor Economics : Theory and Public Policy. 14th Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2023. 758 s. ISBN 978-0-367-34697-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. EHRENBERG, Ronald G. - SMITH, Robert S. - HALLOCK, Kevin F. Modern Labor Economics : Theory and Public Policy. 14th Edition. New York : Routledge, 2023. 758 s. ISBN 978-0-367-34698-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Madison : University of Wisconsin Press. 6x ročne. ISSN 0022-166X. Dostupné na : http://jhr.uwpress.org
  Journal of Human Resources

  časopis

 4. BEBLAVÝ, Miroslav. A Conceptual Framework for Understanding and Measuring The Transparency of Public Policy. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 2, s. 95-120.
  článok

  článok

 5. Psychology and Behavioral Economics : Applications for Public Policy. 2nd Edition. New York : Routledge, 2022. 384 s. ISBN 978-1-032-02105-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 6. KLIMKO, Roman. Implementing Behavioural Interventions to Improve Local Public Policies: Practical Insights. In Economics, Management, Finance and Banking. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : Book of Proceedings. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 403-409 online. APVV-18-0435, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 7. KLIMKO, Roman. Implementing Behavioural Interventions to Improve Local Public Policies: Practical Insights. In Economics, Management, Finance and Banking. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : Book of Abstracts. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISBN 1849-7543, p. 55 online.
  článok

  článok

 8. Verejná správa a spoločnosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa a spoločnosť : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konanej dňa 30. septembra 2022 v Košiciach. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. 546 s. ISBN 978-80-574-0167-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KOLOŠTA, Stanislav. Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 101 s. ISBN 978-80-557-1953-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.