Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Madison : University of Wisconsin Press. 4x ročne. ISSN 0022-166X. Dostupné na : http://jhr.uwpress.org
  časopis

  časopis

 2. POTŮČEK, Martin - SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 1, s. 18-24.
  článok

  článok

 3. Slovak Journal of Political Sciences [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps> ISSN 1335-9096.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. RIZZO, Mario J. - WHITMAN, Glen. Escaping Paternalism : Rationality, Behavioral Economics, and Public Policy. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 496 s. Cambridge Studies in Economics, Choice, and Society. ISBN 978-1-108-76000-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Zvyšovanie miery platenia daní a poplatkov : dizajn experimentu. 1. vydanie. Bratislava : [Národohospodárska fakulta], 2020. 35 s. APVV-18-0435. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ket/2021/apvv_experiment_-_design_tax_collection_euba_final.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SCHLANGER, Márton. Understanding the EU’s Role in the Fight Against Disinformation: A Public Policy Perspective. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 13, pp. 4-17.
  článok

  článok

 8. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 6, s. 2-13.
  článok

  článok

 9. ŠTEFANČÍK, Radoslav - LIĎÁK, Ján. Reflections on the Gap Hypothesis in the Immigration Policy of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 4, s. 8-27 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 10. ŠTRBOVÁ, Monika. Ľudský kapitál a trh práce. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, č. 1, s. 131-137.
  článok

  článok