Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Position of the Russian Federation in the Foreign Trade of the Visegrad Group Region. Reviewers: Nadezhda N. Bashkirova, Zuzana Kittová. 1. vydanie. Praha : GUPRESS, 2020. CD-ROM 137 s. [6,38 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-904926-6-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ZÁBOJNÍK, Stanislav - ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. Recenzenti: Elena Kašťáková, Peter Knapik. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. [8,7 AH]. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-554-1722-6. [Počet ex. : 30, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 3. KORDOŠ, Marcel. The Synergies of USA Foreign Trade Policy Agenda Challenges within the Industry 4.0. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 137-142.
  článok

  článok

 4. DRIENIKOVÁ, Kristína. Výzvy a možnosti pre zahraničnoobchodnú politiku EÚ voči Rusku. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 37-47 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 5. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Recenzenti: Peter Knapik, Zuzana Silná. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. [27,62 AH]. Economics. VEGA 1/0897/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-89710-51-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 6. STACHOVÁ, Paulína - KOTTULOVÁ, Janka - PAŠKRTOVÁ, Lucia. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 288 s. ISBN 978-80-571-0012-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. DRIENIKOVÁ, Kristína. Špecifiká zahraničnoobchodnej politiky EÚ voči Strednej Ázii. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 14-27. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 8. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 142-143. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi) / Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4439-9.
  článok

  článok

 10. JOHNSON, Zdenka. From Bilateralism to Limited Neutrality: American Foreign Trade 1933-1939. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 3, s. 236-270.
  článok

  článok