Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Position of the Russian Federation in the Foreign Trade of the Visegrad Group Region. Reviewers: Nadezhda N. Bashkirova, Zuzana Kittová. 1. vydanie. Praha : GUPRESS, 2020. CD-ROM 137 s. [6,38 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-904926-6-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ZÁBOJNÍK, Stanislav - ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. Recenzenti: Elena Kašťáková, Peter Knapik. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. [8,7 AH]. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-554-1722-6. [Počet ex. : 30, z toho voľných 17, prezenčne 2]
 3. DRIENIKOVÁ, Kristína. Výzvy a možnosti pre zahraničnoobchodnú politiku EÚ voči Rusku. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 37-47 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 4. KORDOŠ, Marcel. The Synergies of USA Foreign Trade Policy Agenda Challenges within the Industry 4.0. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 137-142.
  článok

  článok

 5. STACHOVÁ, Paulína - KOTTULOVÁ, Janka - PAŠKRTOVÁ, Lucia. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 288 s. ISBN 978-80-571-0012-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Recenzenti: Peter Knapik, Zuzana Silná. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. [27,62 AH]. Economics. VEGA 1/0897/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-89710-51-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 21, prezenčne 2]
 7. Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. Elena Kašťáková a kolektív ; editor: Elena Kašťáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 65 s. [4,60 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4561-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. JOHNSON, Zdenka. From Bilateralism to Limited Neutrality: American Foreign Trade 1933-1939. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 3, s. 236-270.
  článok

  článok

 9. DRIENIKOVÁ, Kristína. Špecifiká zahraničnoobchodnej politiky EÚ voči Strednej Ázii. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 14-27. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 10. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha