Výsledky vyhľadávania

 1. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Advising on Career in Management Schools – A Limited International Comparison in the Covid-Era. In Blogs From 5C Researchers. - Illinois : Studying Contemporary Careers Around the Globe, 2021, 26.4.2021, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://5c.careers/2021/04/26/advising-on-career-in-management-schools-a-limited-international-comparison-in-the-covid-era/>
  článok

  článok

 2. Hitotsubashi Journal of Law and Politics. Tokyo : Hitotsubashi University. 1x ročne. ISSN 0073-2796. Dostupné na : http://www.hit-u.ac.jp/eng/about/publications/hitotsubashijournal/hjlp.html
  časopis

  časopis

 3. YASEEN, Hanaan. Does Social Progress Explain the Dividend Payout Decision? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 1, s. 90-114.
  článok

  článok

 4. SEDLÁČEK, Karel. Diverzifikace dodávek plynu do EU na postupu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. NOVOTNÝ, Vladimír - ZBOŘIL, Josef. Usiluj o naplnění nejvyššího dosažitelného cíle. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2021. ISSN 1802-4599, 2021, roč. 15, č. 1, s. 54-59.
  článok

  článok

 6. URBANOVÁ, Terézia. Štátna podpora formou úveru z Environmentálneho fondu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok

 7. TOMEČKOVÁ, Lenka. Turkish Diaspora as an Instrument of the ‘New’ Turkish Foreign Policy – The Case of Europe. In LOMONOSOV 2021. naučnyj forum. Materialy meždunarodnogo molodežnogo naučnogo foruma LOMONOSOV-2021 : elektronnyj resurs. - Moskva : MAKS Press, 2021. ISBN 978-5-317-06593-5, s. 1-2 online.
  článok

  článok

 8. DULEBOVÁ, Irina - CINGEROVÁ, Nina - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Jazyk sekjuritizacii v mediadiskurse slovackich pravych ekstremistov. In Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma. Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma. - Čeboksary : Čuvašsskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet i. I. J. Jakovleva, 2021. ISBN 978-5-88297-541-7, s. 25-31 online. VEGA 1/0344/20.
  článok

  článok

 9. DUJAVA, Daniel - KALIŠ, Richard. How Transport Policy Shapes Commuting Patterns: The Case of the Bratislava Sub-Urban Area. - Registrovaný: Scopus. In Case Studies on Transport Policy. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 2213-624X, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 567-577 online. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/000843.
  článok

  článok

 10. GIRAŠEK, Jakub. Možnosti úpravy súčasného stavu daňovo-odvodového zaťaženia zohľadňujúc zápornú daň z príjmov a odvodový bonus v podmienkach Slovenskej republiky. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 150-158 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok