Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 317  
Vaša otázka: Heslá = "pomoc štátna"
 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus“ v januári a februári 2022. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 31. január 2022, roč. 19, č. 1, s. 8-10 online.
  článok

  článok

 2. HONZOVÁ, Stanislava - PISÁR, Peter. Dopady prijatých opatrení COVID-19 na sektorovú štruktúru firiem na Slovensku. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 1336-8818, 2022, roč. 19, č. 1, s. 39-59.
  článok

  článok

 3. LAPŠANSKÝ, Lukáš. Podchytenie štátnej pomoci poskytovanej podnikom v dôsledku pandémie COVID-19 v európskom protimonopolnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2022. ISSN 0032-6984, 2022, roč. 105, č. 5, s. 369 - 391.
  článok

  článok

 4. Potravinári sú na Slovensku bez pomoci. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 4, s. 6-9.
  článok

  článok

 5. HOLZEROVÁ, Patrícia - ČIČKOVÁ, Zuzana. Forms of State Aid and the Importance of its Regulation. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022 : 27th International Scientific Conference. - Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics, 2022. ISBN 978-86-7233-406-7, pp. 257-262.
  článok

  článok

 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomickú situáciu účtovných jednotiek v SR – ponaučenia. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 6-14 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Nezamestnanosť na území Slovenskej republiky v čase pred a počas pandémie COVID-19. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 54-63 online.
  článok

  článok

 8. GALIS, Filip. The Impact of Corona Crisis and Government Restriction Measures on the Financial Health of Entities in the Slovak Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 4, s. 351-381.
  článok

  článok

 9. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Obchod si musí utiahnuť energetický opasok. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 11-12, č. 68, (2022.
  článok

  článok

 10. ŠKVARKOVÁ, Miroslava - MUSA, Hussam. Dopady prijatých opatrení vlády Slovenskej republiky na hrubý domáci produkt v súvislosti s pandémiou COVID-19. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 85-98.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.