Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEČEKOVÁ, Martina. Reakcia Organizácie Spojených národov na humanitárnu krízu Mjanmarských Rohingov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 1, s. 5-15.
  článok

  článok


 2. Development Co-operation Report 2017 : Data for Development. Paris : OECD, 2017. 317 s. Development Co-operation Report. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en> ISBN 978-92-64-27446-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BOLEČEKOVÁ, Martina. Aktivity slovenských mimovládnych organizácií v prospech utečencov a imigrantov počas európskej migračnej krízy. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISSN 1804-1280, 2016, roč. 21, č. 2, s. 38-51.
  článok

  článok


 4. VRANOVSKÁ, Andrea - RONČÁK, Peter. Projekty na podporu ochrany vôd v Gruzínsku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 7-8.
  článok

  článok


 5. States of fragility 2016 : understanding violence. Paris : OECD, 2016. 178 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2016_9789264267213-en> ISBN 978-92-64-26720-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Introduction to International Development : Approaches, Actors, Issues, and Practice. 3rd ed. Don Mills : Oxford University Press, 2016. 606 s. ISBN 978-0-19-901890-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. MRÁZ, Stanislav. Humanitárna intervencia a medzinárodné právo. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 877-882 online.
  článok

  článok


 8. Multilateral aid 2015 : better partnerships for a post-2015 world. Paris : OECD, 2015. 244 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264235212-en> ISBN 978-92-64-23117-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Development co-operation report 2015 : making partnerships effective coalitions for action. Paris : OECD, 2015. 343 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2015_dcr-2015-en> ISBN 978-92-64-23312-6. ISSN 2074-773X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HULIAKOVÁ, Zuzana - MUSOVÁ, Zdenka. Rozvojová pomoc Slovenska ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju krajín tretieho sveta. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 [CD-ROM].
  článok

  článok