Výsledky vyhľadávania

 1. PITUKHINA, Maria - SHABAYEVA, S. - PŘÍVARA, Andrej. Environmental aspects of migration flows from the CIS into Russia. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Ecological Economics & Statistics,. - India : CESER Publications, 2017. ISSN 0973-1385, 2017, vol. 38 no. 3, pp. 151-159.
  článok

  článok


 2. FIĽA, Milan - KRIŠTOFÍK, Peter. Investičná pomoc ako nástroj externého spolufinancovania investičných projektov v podnikoch na Slovensku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 3, s. 6-12.
  článok

  článok


 3. Geographical distribution of financial flows to developing countries. Paris : OECD, 2017. 302 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2017_fin_flows_dev-2017-en-fr> ISBN 978-92-64-26864-7. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Aid for Trade at a Glance 2017 : Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development. Paris : OECD ; Geneva : WTO, 2017. 548 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-27846-2. ISSN 2223-4403. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Slovenia 2017. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-slovenia-2017_9789264279308-en> ISBN 978-92-64-27929-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. LEHUTA, Michal. Muž, ktorý chce budovať mestské štáty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 11. augusta 2016, roč. 26, č. 32, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. EASO annual general report 2015. Valletta : European Asylum Support Office, 2016. 36 s. ISBN 978-92-9494-048-3. ISSN 2314-9744. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. VRANOVSKÁ, Andrea - RONČÁK, Peter. Projekty na podporu ochrany vôd v Gruzínsku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 7-8.
  článok

  článok


 9. PIKNEROVÁ, Linda - ŠVÉDOVÁ, Kristýna. Japonská rozvojová spolupráce v Africe. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 4, s. 340-368.
  článok

  článok


 10. OECD development co-operation peer reviews: Spain 2016. Paris : OECD, 2016. 111 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2016_9789264251175-en> ISBN 978-92-64-25116-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]