Výsledky vyhľadávania

 1. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. How to Make Estimates with Compensation for Nonresponse in Statistical Analysis of Census Data. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8280, 2021, vol. 8, no. 2, pp. 149-159 online. KEGA 035EU-4/2020.
  článok

  článok

 2. JUGHAIMAN, Abdulaziz Omar A. The Susceptible Size of Coronavirus Spread, Epidemic Age, and Optimal Decisions. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 21, pp. 150-166.
  článok

  článok

 3. ŠPROCHA, Branislav. Skoré a neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 17-34.
  článok

  článok

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Demographic Change, Population Aging and Pension System. In European Forum of Entrepreneurship 2020. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2020 : Protectionism - Protection or Destruction of National Economies? - Brno : NEWTON College, 2020. ISBN 978-80-88328-10-0, s. 176-186. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 5. TODARO, Michael P. - SMITH, Stephen C. Economic Development. 13th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 884 s. ISBN 978-1-292-29115-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. FLEK, Vladislav - HÁLA, Martin - MYSÍKOVÁ, Martina. Assessing the Job-Finding Probability of Older and Prime-Age Unemployed Workers. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 4, s. 424-444.
  článok

  článok

 7. FRÖMMEL, Tomáš - POTUŽÁK, Pavel. Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 3, s. 267-289.
  článok

  článok

 8. POLONYOVÁ, Simona. Analýza vybraných aspektov starnutia populácie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 102-111. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodársky rast, chudoba a nerovnosť: výzva pre Afriku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 27-36.
  článok

  článok

 10. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Odhad parametrov CoDe modelu úmrtnosti pre populáciu Slovenska. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 22.
  článok

  článok