Výsledky vyhľadávania

 1. DŽAČÁR, Ľubomír - FÖLDEŠ, Richard. Zabezpečovacie opatrenia v novom civilnom sporovom procese - vybrané problémy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 6, s. 525-554.
  článok

  článok

 2. KOTOVÁ, Jana. Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 10, s. 5-216.
  článok

  článok

 3. HRTÁNEK, Ladislav. Proces dokazovania v správnom konaní. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 5, s. 32-34.
  článok

  článok

 4. TRIZULIAK, Tibor. Správny súdny poriadok. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 101-218.
  článok

  článok

 5. JAŠKO, Jozef. Správny súdny poriadok. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 2, s. 35-36.
  článok

  článok

 6. Zákony II/2016 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti trestného práva a súdnych sporov : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : zákon o policajnom zbore : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok. Žilina : Poradca, 2016. 584 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KOČIŠ, Michal. Správny súdny poriadok : prehľad vybraných ustanovení nového procesného kódexu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 11, s. 172-189.
  článok

  článok

 8. Zákony II/2015 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2015 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : správny poriadok : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : živnostenský zákon : občiansky súdny poriadok. Žilina : Poradca, 2015. 944 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MATULKOVÁ, Mariana. Novela Občianskeho súdneho poriadku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 3-6.
  článok

  článok

 10. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Správne konanie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 30-33.
  článok

  článok