Výsledky vyhľadávania

 1. KOZÁKOVÁ, Mária - LUKÁČ, Jakub. Corporate Reputation in the Automotive Industry. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 281-285. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 2. TOTH, Jozsef - MATE BALOGH, Jeremias - TOROK, Aron. Networking Theory of Innovation in Practice – The Hungarian Case. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 12, pp. 536-545.
  článok

  článok

 3. VOKOUN, Marek. Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 239–262.
  článok

  článok

 4. RAHMAN, Ashiqur - RAHMAN, M. Twyeafur - BELÁS, Jaroslav. Determinants of SME finance: evidence from three Central European countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 263–285.
  článok

  článok

 5. BARTOŠ, Adam. Comparison of chosen tools and marketing activities of NGOs and SMEs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 89-94 CD-ROM. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 6. Driving Performance at Mexico's National Hydrocarbons Commission. Paris : OECD, 2017. 105 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-mexico-s-national-hydrocarbons-commission_9789264280748-en> ISBN 978-92-64-28073-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - SCHWEIGHOFER, Lenka. Selected Options for Evaluating Business Excellence. In Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISBN 978-9984-891-03-3, [Vol. 1], pp. 43-61 [1,2 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 8. ČERNOHORSKÁ, Liběna - PILYAVSKYY, Anatoliy - AARONSON, William. Comparative performance of the Visegrad group banks for the period 2009-2013. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. Graf, tab., vz.
  článok

  článok

 9. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm survival in new EU member states. In Center for Economic Institutions Working Paper Series. - [Tokyo] : [Institute of Economic Research, Hitotsubashi University], 2017, vol. 2017, no. 5, pp. [1-34] [2,25 NS] online. VEGA 1/0402/15. Dostupné na : <http://hdl.handle.net/10086/28883>
  článok

  článok

 10. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. From sectors to regions – assessment of competitiveness support of firms from structural funds. - Registrovaný: Web of Science. In Economic policy in the European union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European union member countries : proceedings of 14th international scientific conference : september 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. - [Karviná] : [Department of Economics and Public Administration, School of Business Administration in Karvina, SU in Opava], 2016. ISBN 978-80-7510-210-2, pp. 764-770 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok